Kommende hendelser

Populære sider

ST2 – Samarbeid om praksis i høyere utdanning – muligheter og tiltak for forbedret praksis

Tid: tirsdag 7. desember, klokken 08:45
Rom: P46, PA318

UiT – Norges arktiske universitet
Maja Sandvik er sisteårsstudent på bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet. Hun er styreleder i linjeforeningen Fiskus, og har dette semesteret tre ukers praksisopphold hos Skretting AS i Stavanger.
Lena Korsnes jobber som seniorrådgiver og administrativ koordinator for forsknings- og utviklingsprosjekter ved Fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet. Hun har ansvar for spredning og formidling i prosjektet «Samarbeid om praksis i høyere utdanning».

Oppsummering

I prosjektet «Samarbeid om praksis i høyere utdanning» samarbeider UiT Norges arktiske universitet med studenter, praksisbedrifter, LO og NHO om metoder for å videreutvikle praksis som læringsform i bachelorstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap. I presentasjonen reflekterer vi rundt praksis som tiltak for å lette studenters overganger i studieløpet og fra studier til arbeidsliv.

Sammedrag

Forskning og evaluering viser at studenter ofte opplever mangel på samsvar mellom uttalte læringsmål og faktisk innhold i mange utdanninger med praksis. En kan dessuten forvente at utfordringene er enda større i studier som mangler en klar og tydelig forankret profesjonstilknytning, slik bachelorstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap er.
Prosjektet «Samarbeid om praksis i høyere utdanning» utforsker metoder for å videreutvikle praksis som læringsform. Prosjektet tar utgangspunkt i praksis som grenseobjekt. Med det mener vi at praksis hverken kan reduseres til et fenomen under full kontroll av undervisningsinstitusjonen eller kun overlates til student og næringslivspartner uten nærmere tilrettelegging. Hovedutfordringen er å finne en gunstig mellomposisjon, slik at autentiske yrkessituasjoner og strukturerte læringsformer på universitetet kan styrke hverandre.
Bakgrunnen for at prosjektet har valgt å fokusere på praksis som læringsform, er at praksis er blant de minst utviklede læringsformene i bachelorstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Andre studentaktive former i programmet er tokt, ekskursjoner, studentpresentasjoner og laboratoriearbeid. Dette er former som har vært utprøvd, utviklet og justert i lang tid, mens praksis er relativt nytt som obligatorisk læringsaktivitet.
Jobben med å utvikle praksis som læringsform krever tett samspill og dialog mellom studieadministrative, faglig ansatte, studenter og praksiskontakter. Vår ambisjon er at et aktivt og forpliktende samarbeid skal sikre relevans, øke utdanningskvaliteten og styrke studenters læringsutbytte. I presentasjonen vil vi fortelle om våre mål for prosjektet «Samarbeid om praksis i høyere utdanning». Vi vil vise til noen konkrete tiltak for å sikre gode praksisopplevelser, og hvordan vi tenker oss veien videre.
Kan styrket samarbeid om praksis bidra til å lette studentenes overgangsfaser? Er det mulig å nå målet om at praksis i høyere utdanning både skal være relevant, autentisk, bærekraftig og med klare mål knyttet til læringsutbytte?  Ja, tror vi!

Stikkord

  • Fagtilbud, tilrettelegging og informasjon
  • Undervisningen
  • Det helhetlige tilbudet
  • Studentenes egne drivkrefter
  • Eksterne drivkrefter
  • Evalueringer