Kommende hendelser

Populære sider

Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke Kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning sin nettside. Vårt mål er å tilby en god brukeropplevelse for alle og i tillegg oppfylle suksesskriteriene i standarden “Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold” utgave 2.1 på minst AA-nivå.

Samsvarsstatus
Vi holder på å utvikle kompetansenettverkets websider. Vi har fokus på tilgjengelighet og vil gjennomgå en grundig tilgjengelighetsanalyse av disse underveis i arbeidet og etter at sidene er ferdig. Vi jobber aktivt med å rette tilgjengelighetsfeil.  Vi er per i dag kjent med tilgjengelighetsproblemer i følgende områder:

Ingen kjente.

Tilbakemeldinger
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet.  Ta kontakt på post@studenterssuksess.no hvis du finner innhold som ikke er tilgjengelig for deg.