Kommende hendelser

Populære sider

Tiltak seinere i første semester

Her vil det komme eksempler på tiltak som kan være aktuelle seinere i førstesemesteret som støtte opp under at flest mulig studenter får en god start på studiet og velger å fortsette inn i andre semester.