Kommende hendelser

Populære sider

W11 – En ny studiehverdag

Tid: mandag 6. desember, klokken 15:00
Rom: P46, KK-lounge

AmalieFarestvedt har studert to år på et integrert masterprogram i nanoteknologi ved NTNU. I august startet hun som representant i NTNU-styret og dermed et år som studentpolitiker på fulltid.
Anna Juell Johnsen er valgt inn som internasjonalt ansvarlig i Studenttinget NTNU sitt arbeidsutvalg for perioden 2021. Hun har tidligere studert statsvitenskap og historie ved NTNU.
Einar Torvik Totland er valgt inn som Stedlig leder av Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund for studieåret 2021/22. Han har tidligere fullført en bachelor i Markedsføring, Innovasjon og Ledelse. I studiet gjennomførte han også Studentbedriften Hjárni som vant NM og tok pallplass i EM. Før studiene har han også 10 års arbeidserfaring innen sikkerhet, HMS og områdesikring.
Jørgen Valseth sitter i NTNUs universitetsstyre på vegne av studentene, samt i ledergruppen til Studenttinget NTNU. Han er utdannet sivilingeniør innenfor industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og har i flere år være aktiv i studentdemokratiet og studentfrivilligheten ved NTNU.

Oppsummering

Dagens studenter har opplevd den mest radikale endringen i studiehverdagen siden andre verdenskrig. Hvordan er det å komme tilbake til universitetet etter lang tid med restriksjoner?
Vi skal utforske problematikk og muligheter i denne overgangen. Innlegget legges opp rundt diskusjon av konkrete eksempler knyttet til følgende temaer: ‘undervisningsformer’, ‘den sosiale studiehverdagen’ og ‘livet på campus’.

Sammendrag

I dette arbeidsseminaret skal vi se på overgangen fra en digital og restriktiv studiehverdag til den nye normalen vi skal utvikle sammen. Seminaret deles i tre bolker med tre forskjellige temaer og en oppsummering til slutt. Deltakerne diskuterer temaene i grupper, for deretter å ta diskusjonen videre i plenum.
I det første temaet skal vi se på det faglige aspektet i overgangsfasen fra pandemien til den nye hverdagen. Pandemien og den påfølgende digitaliseringen utfordrer hvordan vi tenker på undervisning og vurdering, og bringer med seg både gode og dårlige sider. Vi tar et dypdykk i mulighetene og utfordringene, og hva vi ønsker å ta med oss videre i utviklingen av undervisnings- og vurderingsformer.
Det andre temaet vi ser på det sosiale aspektet. Studiebarometeret, Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), samt lokale kartlegginger har vist oss at studentene har savnet det sosiale aspektet ved utdanningen. Mange har slitt med ensomhet og psykiske helseproblemer, mens psykolog- og samtaletilbud har hatt sprengt kapasitet på utdanningsinstitusjonene og samskipnadene. Aldri før har viktigheten av gode sosiale rammer og tilbud for studentene vært tydeligere. Vi diskuterer hva vi kan gjøre for å legge til rette for dette på en hensiktsmessig måte, samt ser på gode eksempler og praksis fra ulike institusjoner.
I den siste delen av arbeidsseminaret ser vi på det som binder det faglige aspektet og det sosiale aspektet sammen, nemlig campus. Etter ett og et halvt år er studentene endelig på vei tilbake til campus for fullt. Campus skal være et godt sted for læring og forskning, samt et sosialt og stimulerende møtested. Men hvordan utvikler vi campus til å være levende og attraktivt? Og hvordan legger vi til rette for gode møteplasser utenfor undervisningen? Mange studenter opplever en distanse til de ansatte, og at det kan være en høy terskel for å ta kontakt utenfor undervisning. Hvordan kan vi fremover legge til rette for at studenter og ansatte kan treffes?

Stikkord

  • Fagtilbud, tilrettelegging og informasjon
  • Undervisningen
  • Infrastruktur og servicetilbud
  • Studentenes egne drivkrefter