Kommende hendelser

Populære sider

W12 – «Noen har sikkert ansvar for det»

Tid: tirsdag 7. desember, klokken 11:15
Rom: P46, KK-lounge

Vilde Henningsgård er tidligere aktiv student og studentpolitiker, og arbeider nå på UiB med mentorordningen ved Det humanistiske fakultet. I tillegg arbeider hun med styrking av studentmedvirkning på fakultetet og har også koordinerende ansvar for fakultetets pandemitiltak for studentene i 2021. Hun sitter også som administrativt ansvarlig i Nettverkets sekretariat. Fra tidligere av har hun arbeidet med blant annet studenters tillitsvalgtsystemer, læringsmiljøprosjekter og opplæring av studenttillitsvalgte.
Asle Tellefsen er nåværende student på Universitetet i Bergen, med kommende mastergrad i Filosofi. Han er ansatt som vitenskapelig assistent og leder av Sosialkomitéen på det humanistiske fakultet. I tillegg sitter han i styret til Humanistisk Studentutvalg, som Fagutvalg-ansvarlig. På siden er han ansatt hos Korpsnett Norge, som grunnlegger og prosjektleder for ungdomsorganet “Korpsnett ungdomsråd – KUR”, hvor han driver frem organisasjonens barne- og ungdomssatsing. Han har tidligere erfaringer innen ungdomspolitikken og har jobbet med diverse nasjonale kulturorganisasjoner.

Oppsummering

Studenter oppfordres til å delta i studentdemokrati, medvirkning og organisasjonskulturen på sin institusjon. Bærekraftige studentdemokratier krever at studentene deltar og opprettholder driften av sine organer. Men hvor går grensen for det studentene her skal ha ansvar for, og det som de ansatte kunne hatt ansvar for?

Sammendrag

Studentdemokratiet utgjør en viktig del av en institusjon sitt kvalitetssystem og studentenes medvirkningsrett. Her snakker vi om studentenes egne, autonome organer, som skal eksistere for studentenes interesser, i henhold til UH-loven §4-1. Disse organene er ikke bare gode for studentene selv, men er også i institusjonens egeninteresse, blant annet fordi det kan bidra til økt studiekvalitet og et bedre læringsmiljø. Her viser vi til NOKUT om systematisk kvalitetsarbeid: «Det systematiske kvalitetsarbeidet ved universitet og høgskular skal sikre og medverke til å utvikle kvaliteten i studietilboda og avdekkje sviktande kvalitet. For å kunne vurdere kvaliteten i studietilboda må det innhentast informasjon frå relevante kjelder, for eksempel skal det inngå i kvalitetsarbeidet å gjennomføre periodiske evalueringar av eigne studietilbod.» Hva om systematisk arbeid for studentdemokratiet inngikk i dette?
Ulike institusjoner har ulike former for organer og strukturer, men felles for alle er at studentene skal kunne delta på lavest mulig nivå. Dette kan være alt fra klassetillitsvalgte, fagutvalg eller studentråd. Alle utdanningsinstitusjoner har et studentdemokrati, med sine egne særegenheter og kulturer. Vi vil argumentere for at det likevel finnes noen universelle sannheter for hva som fremmer og hemmer et velfungerende studentdemokrati – og ikke minst grunner til hvorfor institusjonene bør involvere seg mer. Vi vil trekke inn egne erfaringer og også bruke vårt eget arbeid lokalt som eksempel på hvordan man kan arbeide for å kartlegge behov og utvikle tiltak.
Under workshopen vil vi fokusere på «grasrota» og ha et nedenfra og opp-blikk på utfordringer disse studentgruppene har. Vi vil blant annet komme inn på:

  • Hva kan være hindringer for studenter som ønsker å organisere seg?
  • Hva kan institusjonen (fagprogrammet, instituttet, fakultetet) gjøre for å redusere/fjerne disse hindringene?

Padlet for gruppeoppgaver: W12 – «Noen har sikkert ansvar for det» (Padlet)
Referanser
Lov om universiteter og høyskoler, kapittel 4. Studentenes rettigheter og plikter §4-1
Systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling, NOKUT

Stikkord

  • Fagtilbud, tilrettelegging og informasjon
  • Organisering – roller
  • Det helthetlige tilbudet
  • Studentenes egne drivkrefter