Kommende hendelser

Populære sider

W16 – Er studentdemokratiet en nødvendig partner?

PRESENTASJON

Tid: 15:00
Rom: P46, PA314
Tord Apalvik og Lars Glomsvoll, nestleder og fag- og læringsmiljøansvarlig i Studentorganisasjonen i Bodø

Oppsummering
Mye forskning innen frafallsproblematikk og gjennomføringsgraden i høyere utdanning tar for seg sosial og akademisk integrasjon, gjerne enten mellom student og ansatte eller mellom student og student. I denne forskningen og generelt er studentdemokratiet som organ ofte viet liten opmerksomhet. Denne workshoppen inviterer til å diskutere studentorganisasjoner og foreninger relevans og om de er effektive samarbeidspartnere, herunder i hvilken grad man bør styrke og forvente at studentdemokratiet er et effektivt verktøy for å forhindre frafall.