Kommende hendelser

Populære sider

W8 – Midt mellom guttastemningen og den dype samtalen – erfaringsutveksling fra samtalegruppa for mannlige studenter i Trondheim

Tid: mandag 6. desember, klokken 16:15
Rom: P46, KK-lounge

Eirik Sande, Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Eirik jobber som rådgiver i Sit, og har et ekstra ansvar for tilbudet fra samskipnaden opp mot studentfrivilligheten i Trondheim. Han er utdannet lektor i samfunnsfag fra NTNU og skrev masteroppgave om det nettbaserte fellesskapet blant menn i ufrivillig sølibat (incels).

Oppsummering

Høsten 2021 startet Sit opp et samtaletilbud med mål om å samle mannlige studenter gjennom høsten for å diskutere overgangen til studentlivet, studiemestring, relasjonsproblematikk og andre utfordringer. På dette arbeidsseminaret vil vi dele erfaringer fra gruppa og få innspill på menns utfordringer i høyere utdanning.

Sammendrag

Samtalegruppa for mannlige studenter ble startet høsten 2021 etter inspirasjon av tidligere gjennomføringer i regi av SiA Kristiansand/Reform ressurssenter for menn. Tilbudet ble etablert etter å ha sett at færre menn enn kvinner melder seg på tilsvarende samtalegrupper og andre tilbud for studielivsmestring som Sit allerede tilbyr.
I gruppa har medlemmene selv fått lov til å bestemme samtaleemnet, men typisk egnede temaer har vært overgangen til studentlivet, studiemestring, relasjonsproblematikk, ensomhet, etablering av rutiner og tidsplanlegging, stressmestring og lignende. Det har også vært to (mannlige) rådgivere fra Sit til stede for å fasilitere og strukturere samtalen ved behov. Tilbudet har vært velkomment blant gruppas medlemmer og har kunnet bidratt til å bygge nettverk og vennskap på tvers av studieretning og alder, men med utgangspunkt i felles diskusjoner og bearbeiding av utfordringer.
Sammen har gruppa hjulpet og funnet støtte hos hverandre, blant annet ved å heie på hverandre i hektiske perioder, gi hverandre positiv anerkjennelse og dele smarte tips i faglige diskusjoner. Dette har ikke minst vist seg med tanke på gruppas ønske om å dele erfaringer rundt temaene som tas opp knyttet til mer utfordrende overganger.
Bli med og hør om våre erfaringer med dette tilbudet og del gjerne deres tips til veien framover.

Opplegg for arbeidsseminaret

 • Innledning med erfaringer og utfordringer fra samtalegruppa i Trondheim (10 minutter)
 • Gruppevis arbeid med sentrale problemstillinger (30 minutter)
  • Kjønnsbalanse eller -ubalanse: Hvor aktive er mannlige studenter i din organisasjon?
  • Hvilke behov kan vi se at mannlige studenter har som skiller seg fra behovene til studenter av andre kjønn?
  • Hvordan jobber vi for å inkludere og ivareta unge, mannlige studenter?
 • Oppsummering og diskusjon (20 minutter)

Stikkord

 • Mottak og førstesemester
 • Det helhetlige tilbudet
 • Studentenes egne drivkrefter