Kommende hendelser

Populære sider

W9 – Erfaringer fra Mastergruppe i Trondheim

Tid: tirsdag 7. desember, klokken 14:15
Rom: P46, PA329

Marit Rønning Lund, Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Marit er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning innen personal- og organisasjonsutvikling, veiledning, prosessledelse og kognitiv terapi. Hun har det overordnede ansvaret for mestringskursene i Sit. Her lager hun kurs og holder kurs i tillegg til å ha samtaler med studenter.

Oppsummering

Overgangen fra bachelor/integrert master til selve masterskrivingen kan for mange være en ensom og slitsom reise.
Her vil Marit dele sine erfaringer med å lede en mastergruppe, og du vil få mulighet til å dele dine erfaringer og å gi innspill til hvordan en slik gruppe kan videreutvikles.

Sammendrag

Mastergruppe er et tilbud for studenter som sliter med å komme i gang, komme videre eller avslutte oppgaven.
Overgang fra bachelor til master eller studieløp med integrert master kan både være slitsomt og oppleves veldig ensomt for mange studenter.
Med bakgrunn i dette har vi startet mastergruppe som et tilbud der studentene kan møtes for å hjelpe- og motivere hverandre, med ett mål for øyet: ALLE skal få levert sin oppgave.
Kom og hør mer om og få inspirasjon til hvordan en slik gruppe kan organiseres og del dine erfaringer, gi innspill og tips til hvordan en slik gruppe kan videreutvikles.

Stikkord

  • Det helhetlige tilbudet
  • Studentenes egne drivkrefter