Akademisk kapital gjennom (ut-)dannelse

Nettseminar 4. april kl. 12.15-14.00

Akademisk kapital omfatter faglige kunnskaper, kompetanser, og kvalifikasjoner en student oppnår gjennom en utdanning, og som kan bidra til verdiskapning for individet selv og samfunnet for øvrig. Akademisk dannelse omfatter innsikten i vitenskapelig eller kunstnerisk tenkemåte med evnen til å kritisere og utvikle kunnskap. Er akademisk dannelse en integrert del av utdanningen? Oppfatter studenter at de er med på en dannelsesreise under sine studier? 

Men hva blir verdien av akademisk kapital, når studentene bruker mer tid på betalt arbeid, enn på studier og akademisk utvikling? Og hvordan verdsettes verdien av den akademiske kapitalen når mange studenter haster seg gjennom en utdanning, og ikke opptrer i samsvar med en akademisk dannelse? 

Dette seminaret tar sikte på å utforske hvordan akademisk kapital og dannelse i høyere utdanning henger sammen. Vi vil se nærmere på betydningen av å utvikle en helhetlig forståelse av akademisk kapital, og hvordan vi kan sikre at dagens utdanningssystemer legger til rette for en dannelsesreise for hver eneste student.

Program:

Introduksjon til seminaret ved June Borge Doornich, leder KNSS

Akademisk kapital og dannelse i et skiftende landskap ved Roger Strand, professor ved Universitetet i Bergen

Vitenskapelig dannelse: en reise gjennom utdanning ved Ellen Marie Sæthre-McGuirk, professor og prorektor for utdanning ved ViD – Vitenskapelig høgskole

Dannelsessemester – omforming av akademisk kapital i praksis ved Per Bjarne Ravnå, professor ved Nord universitet

Navigering i nåtiden: dannelsens verdi for studentene ved Silje Stokstad, inginørstudent og tillitsvalg ved Høgskolen på Vestlandet og Magnus Thorslund, historiestudent ved NTNU

Seminaret avsluttes med en panelsamtale