Innlegg

Sammen for et styrket læringsmiljø

Arbeidsseminar 13-14. juni 2024 ved Høgskolen i Innlandet, Hamar. Om seminaret: Utdanningsinstitusjoner, samskipnader, studenter og andre nøkkelaktører er alle avhengige av et godt samarbeid for å skape et styrket læringsmiljø og

Les mer »

Akademisk kapital gjennom (ut-)dannelse

Nettseminar 4. april kl. 12.15-14.00 Akademisk kapital omfatter faglige kunnskaper, kompetanser, og kvalifikasjoner en student oppnår gjennom en utdanning, og som kan bidra til verdiskapning for individet selv og samfunnet

Les mer »

Årskonferanse 2023

Siste forbruksdag? Student 2.0 – fremtiden er nå. 5-6 desember ved Nord universitet, studiested Bodø Nærmer «siste forbruksdag» seg for høyere utdanningssektoren? Står utdanningsinstitusjoner og samskipnader på vippepunktet med en

Les mer »

Universelt utformet læringsmiljø

Arbeidsseminar 07-08. september 2023, Tromsø (UiT) Av universell utformings fem områder har det vært mye fokus på det digitale og det fysiske, men hva med det organisatoriske, pedagogiske og psykososiale?

Les mer »

Studentmottak og ansvarsfordeling  

Nettseminar 9. februar kl. 12.15-13.45 Studentmottak og ansvarsfordeling – Hvem tar ansvar?   Samskipnader, læresteder og studentene er alle engasjert i studentmottak, selv om det ikke er gitt at alle tar

Les mer »