Innlegg

Studentmottak og ansvarsfordeling  

Nettseminar 9. februar kl. 12.15-13.45 Studentmottak og ansvarsfordeling – Hvem tar ansvar?   Samskipnader, læresteder og studentene er alle engasjert i studentmottak, selv om det ikke er gitt at alle tar

Les mer »

Trepartssamarbeid 

Nettseminar 3. november kl.12.15-13.45 – et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen, samskipnaden og studentorganisasjonen Samarbeid mellom lærested, samskipnad og studentorganisasjoner er avgjørende for å få et godt læringsmiljø. Det ligger også i

Les mer »

Mentorordningen og supplerende tildeling

1-2. juni 2022, Kristiansand (Arrangementet vil oppdateres fortløpende med mer informasjon) Hvordan få engasjement og godt utbytte av ordninger som mentorordningen og “suppleringspakken”?   Store oppgaver og støtteordninger fra sentrale hold er

Les mer »

Ressursperson: Tine Øverseth Blomfeldt

For å sikre våre 17 medlemsinstitusjoners innflytelse på nettverkets tilbud har hver eiende organisasjon oppnevnt en ressursperson som bidrar inn i nettverket blant annet med å være medlemsinstitusjonens stemme. Alle

Les mer »