Innlegg

Internasjonal pris til Kompetansenettverket

Kompetansenettverk ble i juni tildelt en høytstående pris for vårt samarbeid for studenters suksess i høyere utdanning. Nasjonalt kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning ble i juni tildelt en

Les mer »

Universelt utformet læringsmiljø

Arbeidsseminar 07-08. september 2023, Tromsø (UiT) Av universell utformings fem områder har det vært mye fokus på det digitale og det fysiske, men hva med det organisatoriske, pedagogiske og psykososiale?

Les mer »

Studentmottak og ansvarsfordeling  

Nettseminar 9. februar kl. 12.15-13.45 Studentmottak og ansvarsfordeling – Hvem tar ansvar?   Samskipnader, læresteder og studentene er alle engasjert i studentmottak, selv om det ikke er gitt at alle tar

Les mer »

Trepartssamarbeid 

Nettseminar 3. november kl.12.15-13.45 – et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen, samskipnaden og studentorganisasjonen Samarbeid mellom lærested, samskipnad og studentorganisasjoner er avgjørende for å få et godt læringsmiljø. Det ligger også i

Les mer »

Mentorordningen og supplerende tildeling

1-2. juni 2022, Kristiansand (Arrangementet vil oppdateres fortløpende med mer informasjon) Hvordan få engasjement og godt utbytte av ordninger som mentorordningen og “suppleringspakken”?   Store oppgaver og støtteordninger fra sentrale hold er

Les mer »