Kommende hendelser

Populære sider

Arbeidsseminar om Mottak og førstesemester 7.- 8. mars

Målgruppen for seminaret var de som var med på seminaret i mars 2017 og andre som har arbeidet lenge med og fått gode resultater med sine mottak av nye studenter.
Del 1: Mottaket og de første ukene av semesteret
Første semester er avgjørende for i hvor stor grad studentene blir værende og gjennomfører studiet.
Stikkord:

 • Sosial integrasjon
 • Faglig tilhørighet
 • Faglig interessant
 • Læringsmiljø
 • Motivasjon
 • Spesielle tilpasninger

Innlegg:
Ingeborg Marie Jensen (UiS): Samarbeid om akademisk dannelse.
Thorvald T. Abrahamsen (HSN): Studieforberedende kurs – på godt og vondt
Anita Mackay Kristensen Vikingstad (HVL): Førstesemestertiltak for Nautikk – Utsiraturen
Del 2: Før mottaket
Hvordan kan vi best mulig sikre at mottaket fungerer og at studentene i størst mulig grad vet hva de går til?
Stikkord:

 • Forventinger vs realitet
 • Informasjon (som når frem og leses)
 • Forkunnskaper
 • Koordinering

Innlegg:
Håvar Mjøs Nilsson (UiB): Informasjonsflyten før mottaket – både som ansatt og student
Del 3: Koordinering mellom ulike deler av organisasjonen og ulike samarbeidspartnere.
Hvordan sikrer man at alle involverte drar i samme retning?
Stikkord:

 • Kommunikasjon
 • Fellestiltak vs enkelttiltak
 • Felles mål
 • Ledelse og ansvarsområder

Innlegg:
Øystein Strømsnes (Nord studentsamskipnad): Samarbeid på tvers av fakulteter og studentorganisasjoner, markedsavdeling og studentsamskipnad.
Del 4: Hvordan man evaluerer tiltakene
Gode mottaksordninger utvikles hele tiden, men hvordan kan vi vite hva som virker og hvor godt de virker? Hvordan kan man evaluere tiltakene?
Stikkord:

 • Studentevaluering
 • Fokusgruppe
 • Datamateriale

Innlegg:
Maija Heinilä (HSN): Evaluering av studentmottak fra A til Ø, erfaringer fra Høgskolen i Sørøst Norge.
Les mer om arbeidsseminar/workshops.
Seminaret ble gjennomført med 20 deltakere. Spørsmål kan sendes på e-post til nfye@uib.no