Kommende hendelser

Populære sider

Arbeidsseminar/workshops

Å tilrettelegge for et godt læringsmiljø er et kontinuerlig arbeid som krever stadig oppdatering og ikke minst utveksling av erfaringer med kolleger. Prosjektet vil koordinere «workshops» eller arbeidsseminar hvor deltakerne selv presenterer og arbeider sammen om å utvikle tilbud/virkemidler for at studentene skal lykkes med studiet sitt.
Arbeidsseminarene vil følge årshjulet og ta opp ulike tema på tidspunkt hvor ting kan følges opp i etterkant.
Slik arbeider vi på seminarene
De ulike delene introduseres med et innlegg fra en eller flere av deltagerne. Innleggene blir bestilt av oss som arrangerer arbeidsseminaret på bakgrunn av påmeldingen og andre forhold vi kjenner til om deltagerne. Innleggene munner ut i ulike spørsmål innlederen har på bakgrunn av sine erfaringer.
Det arbeides deretter i mindre grupper med å besvare disse spørsmålene og eventuelt andre spørsmål som kommer opp underveis fra deltagerne. Hver gruppe skriver stikkord eller korte setninger om hva som blir diskutert inn på seminaret sin vegg i Padlet. Svarene presenteres i plenum.
Enkel innføring i bruk av Padlet
Arbeidsseminarene vil fungere først og frem som en «hjernestorming» for å få belyst sentrale problemstillinger og synliggjøre mulige løsninger. De er i utgangspunktet ikke tenkt som et sted hvor vi lager konkrete planer for det som skal gjøres. Det er imidlertid ingen ting i veien for at deltagerne selv har laget planer i forkant som de underveis redigerer.

Ønsker du å delta på seminar?
Tidsplan på seminarene