Kommende hendelser

Populære sider

Bli med!

Trykk her for å registrere deg
Hvem kan ha nytte av å være medlem i nettverket?
Nettverket skal bidra til kompetansedeling for hvordan man kan tilrettelegge rammen rundt undervisningen, slik at gode didaktiske opplegg skal ha de beste muligheter til å fungere. Utdanningsledere, studieadministrativt ansatte og studenttillitsvalgte er de sentrale målgruppene, men nettverket retter seg mot alle i høyere utdanning som har et ansvar for å tilrettelegge for at flere studenter lykkes med studiene sine.
Nettverkets målgruppe og arbeidsfelt
De viktigste målgruppene for nettverket er

  • Utdanningsledere
  • Studieadministrativt tilsatte
  • Studenttillitsvalgte (Les mer)
  • Faglige ansatte som er opptatt av, eller arbeider med helhetlig læringsmiljø
  • Rådgivere i studentsamskipnader
  • Ansatte på bibliotek og læringssenter i tilknyttning til høyere utdanning

Vi ønsker at alle som er interessert i nettverket skal registrere seg som deltakere. Da vet vi hvem som kan ha noe å bidra med, trenger input til utfordringer de sliter med eller bare ønsker å vite hva som rører seg i feltet. Alle som har lyst kan derfor registrerer seg, uavhengig av om de er ansatt i en organisasjon som bidrar økonomisk eller ikke.