Kommende hendelser

Populære sider

Tekster

Foto: Eivind Senneset

 
Nettverket skal tilrettelegge for kompetansedeling på forhold som kan bidra til bedre gjennomføring, resultat, trivsel og god psykisk helse for studenter innen høyere utdanning. Fokuset skal i hovedsak ligge på læringsmiljøet og rammene rundt undervisningen. Nettverket skal jobbe for å fremme samarbeid og innsikt på tvers av institusjoner, fag og profesjoner.
En viktig del av dette er å dele arbeidsmåter, tiltak og erfaringer gjennom tekster. Nedenfor har vi samlet tekstbidragene som er sendt inn av våre medlemmer.
Ønsker du å bidra med tekst?  Lenger nede finner du informasjon om utformingen av tekstbidrag.
Tema:


Utforming av tekst
Teksten kan svare på spørsmål av typen:

 • Hvilke utfordringer/problemstillinger ønsket vi å løse?
 • Hva ble gjort?
 • Hva krevde det av personer, tid og økonomi?
 • Hvilke effekter så man? Var det noen sideeffekter?
 • Hva fikk vi ikke til? Hvilke utfordringer har vi forsatt?

Samtidig er det viktig å skrive kort og poengtert, slik at kolleger i tilsvarende travle jobber raskt kan få et bilde på hva det dreier seg om. Det er absolutt en fordel dersom dere har mulighet til å lenke opp eller gi leserne tilgang til mer omfattende rapporter, saksforelegg og lignende. Er det utfordringer dere ser, men ikke har løsninger på enda, er dette også meget aktuelt å dele på nettsidene.
Tekstformat
Det er ingen strikte rammer for teksten man ønsker å dele, men som en slags rettesnor er det bra om følgende er med:

 • Tittel
 • Forfatter(e) med kontaktdata
 • Abstrakt: kort oppsummering i noen setninger
 • Brødtekst: man velger selv form og virkemidler, dette kan inneholde alt: tekst, bilder, film og lignende (alt må kunne legges fritt ut på nettsidene våre).

Samlet kan dette utgjøre 1-3 sider.
Tekstforslag kan sendes på e-post til nfye@uib.no.
Du kan velge 2 måter å få behandlet teksten:

 1. Enkel versjon: Teksten blir sjekket av en av oss delansatte i nettverket og legges deretter ut på nettsidene. Vi ber imidlertid 2 andre deltagere om å lese og kommentere innlegget på nettsidene etter teksten er lagt ut.
 2. Omfattende versjon: Teksten blir lest av 2 refereer i tillegg til en av de delansatte i nettverket som gir tilbakemelding til forfatter. Forfatteren av teksten kan endre teksten basert på tilbakemeldingene dersom hun/han ønsker det før teksten blir lagt ut på nettsidene.