Kommende hendelser

Populære sider

Mottak og førstesemester

I studier av frafall og gjennomføring (Tinto 1993, Pascarella & Terenzini 2005, og Astin, 1993) kommer det klart frem at oppstartprosessen er avgjørende for i hvor stor grad studentene blir værende og gjennomfører sine studier. Ifølge Tinto er de tre første ukene de viktigste med tanke på å hindre frafall. Men også utover i førstesemesteret og ikke minst i overgangen til andre semester er det mange som velger å slutte, noe som i seg selv er problematisk nok. Men utfordringen gjelder ikke bare i forhold til studenter som slutter i løpet av den avgjørende første fasen. De studentene som fortsetter sine studier, legger grunnlaget for mye av sin suksess gjennom det de erfarer og lærer i disse første månedene.
Stikkord som blant annet må adresseres er:

  • Sosial trygghet
  • Medstudenter
  • Motivasjon
  • Mestring
  • Programmøter
  • Fadderordninger
  • Overbooking

Utfordringene i førstesemesteret er så mange og varierte at vi her har valgt en ytterligere inndeling slik:
– Koordineringsbehov i forkant
– Mottaket i de første ukene
– Tiltak seinere i første semester
Tinto, V. (1993).
Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition
2nd Edition, Chicago: University of Chicago Press
Pascarella, E., Terenzini, P. (1991).
How College Affects Students: Findings and Insights from Twenty Years of Research San Francisco, Jossey-Bass Inc.
Astin, A.W. (1993).
What Matters in College: Four Critical Years Revisited
San Francisco: Jossey-Bass.
Klikk her for en oversikt over tekster om temaet «Mottak og førstesemester»
Det er også laget et eget kurs om mottak