Bo og bli lyst – en attraktiv studentkommune.

Zoom

Hvordan kan vi best skape levende og studentvennlige kommuner som både tiltrekker og beholder studenter? Studiebarometeret peker på at valget av studiested ikke bare handler om institusjonens faglige omdømme, men også om studentenes opplevelse av det sosiale miljøet på studiestedet og kommunens attraktivitet som studentby. Dette understreker viktigheten av å utvikle inkluderende og engasjerende studentkommuner. […]