Arbeidsseminar – Studentenes livsløp: rammene for at studentene skal lykkes

Høgskolen på Vestlandet Bergen

Alle gradsstudentene er forskjellige, men de skal alle sammen igjennom et studielivsløp. Hvordan tilrettelegger vi for at studentene kommer best mulig igjennom de mange utfordringene som de møter på veien? Studentenes studielivsløp påvirkes av forskjellige prosesser og situasjoner, og det er store forskjeller i forventningene og behovene til studentene og oppfølgingen som vi som institusjoner […]