Nettseminar 09.02.2023 – Studentmottak og ansvarsfordeling

Studentmottak og ansvarsfordeling – Hvem tar ansvar?   Samskipnader, læresteder og studentene er alle engasjert i studentmottak, selv om det ikke er gitt at alle tar ansvar eller deltar med samme nivå av engasjement. For å lykkes med studentmottaket bør man ha studenten i sentrum, og det fordrer et samarbeid på tvers av de sentrale aktørene […]

Nettseminar – Hvordan legger vi til rette for studentmedvirking?

Zoom

Hvordan skal vi legge til rette for studentmedvirkning? Studentmedvirkning består av både lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgaver og verv, hvor noen er lønnet og andre er ikke-lønnet. Disse rollene strekker seg fra kulltillitsvalgt, til medlemmer i læringsmiljøutvalget og videre til selve studentparlamentet. For institusjonene er studentmedvirkning utslagsgivende fordi det er en viktig del av lærestedenes kvalitetssystem […]

Nettseminar – Finnes egentlig heltidsstudenten og hva trenger de andre?

  Heltidsstudenten finnes på papiret, men gjør den det i praksis? Samfunnet og utdanningssektoren er i stadig endring, og det er tilsynelatende store forskjeller på hva som kan kategoriseres som en heltidsstudent i 2023. Kanskje er ikke sektoren tilstrekkelig tilrettelagt for å imøtekomme disse nye rammene og studentene – med mer variasjon i studentmassen, forventninger […]

Arbeidsseminar – Studentenes livsløp: rammene for at studentene skal lykkes

Høgskolen på Vestlandet Bergen

Alle gradsstudentene er forskjellige, men de skal alle sammen igjennom et studielivsløp. Hvordan tilrettelegger vi for at studentene kommer best mulig igjennom de mange utfordringene som de møter på veien? Studentenes studielivsløp påvirkes av forskjellige prosesser og situasjoner, og det er store forskjeller i forventningene og behovene til studentene og oppfølgingen som vi som institusjoner […]

Akademisk kapital gjennom (ut-)dannelse

Zoom

Akademisk kapital omfatter faglige kunnskaper, kompetanser, og kvalifikasjoner en student oppnår gjennom en utdanning, og som kan bidra til verdiskapning for individet selv og samfunnet for øvrig. Akademisk dannelse omfatter innsikten i vitenskapelig eller kunstnerisk tenkemåte med evnen til å kritisere og utvikle kunnskap. Er akademisk dannelse en integrert del av utdanningen? Oppfatter studenter at […]