Kommende hendelser

Populære sider

Hvordan arbeider vi på seminarene?

De ulike delene introduseres med et innlegg fra en eller flere av deltagerne. Innleggene blir bestilt av oss som arrangerer arbeidsseminaret på bakgrunn av påmeldingen og andre forhold vi kjenner til om deltagerne. Innleggene munner ut i ulike spørsmål innlederen har på bakgrunn av sine erfaringer.
Det arbeides deretter i mindre grupper med å besvare disse spørsmålene og eventuelt andre spørsmål som kommer opp underveis fra deltagerne. Hver gruppe skriver stikkord eller korte setninger om hva som blir diskutert inn på seminaret sin vegg i Padlet. Svarene presenteres i plenum.
Arbeidsseminarene vil fungere først og frem som en «hjernestorming» for å få belyst sentrale problemstillinger og synliggjøre mulige løsninger. De er i utgangspunktet ikke tenkt som et sted hvor vi lager konkrete planer for det som skal gjøres. Det er imidlertid ingen ting i veien for at deltagerne selv har laget planer i forkant som de underveis redigerer.
Tidsplan for seminarene
Enkel innføring i bruk av Padlet