Kommende hendelser

Populære sider

Hvordan gikk mottaket og hva gjør vi fremover? – En mulighet til debriefing

NETTSAMLING  3. september
Se nederst på siden for lenke til Padlet og videoopptak fra samlingen.
Korona har skapt en svært annerledes studiestart for hele sektoren og på denne nettsamlingen fikk deltakere dele erfaringer fra årets mottak med kolleger landet rundt. Vi kom også inn på hvordan vi nå følger opp videre utover høsten.
Ulikt tidligere nettsamlinger kjørte vi denne gangen et løsere format, der programlederne Svein Valle og  Øystein Strømsnes ledet oss igjennom samtaler om aktuelle problemstillinger med Nora-Marie Brattebø fra NTNU, og Harald Åge Sæthre fra UiB.  Øystein og Svein er også kjent fra podcasten Valle og Strømsnes, og bidro med en god podcast-stemning i forkant av gruppediskusjonene.
Nora-Marie Brattebø snakket om studentfrivilligheten, og hvordan vi kan holde oppe aktivitet i studentforeninger og motvirke ensomhet under et korona-år. Dette temaet vil vi komme tilbake til på nettsamlingen 1. oktober.
Harald Åge Sæthre gikk igjennom viktigheten av å følge opp og evaluere hvordan studiestart har vært under denne ekstraordinære situasjonen. Evalueringer vil være viktige verktøy for å oppdage hva som kan ha fungert, og hva som kan gjøres annerledes. Du kan lese om ulike evalueringsmetoder via våre ressurssider.
Etter del 1 ble deltakerne delt inn i små grupper for å diskutere følgende problemstillinger:
a. Hva har skjedd?
b. Hvordan vil dere følge opp? Evalueringer , tiltak etc.
Noen temaer som ble tatt opp i gruppediskusjonene var:

  • Evalueringsmåter
  • Mentorordninger
  • Studentforeninger
  • Digitalt studentmottak
  • Informasjon i forkant av studiestart
  • Utfordringer for fadderordninger

Du kan lese innspillene fra gruppediskusjonene i Padlet for nettsamlingen.
Se video fra del 1 av samlingen her.
Neste nettsamling
På nettsamlingen 1. oktober skal vi gå enda dypere inn i hvordan institusjoner kan opprette og ivareta studentengasjement. Nettside med info og påmelding kommer!