Kommende hendelser

Populære sider

 Hvordan legger vi til rette for studentmedvirkning?

Nettseminar 20. april 2023 kl. 12.15-14.00

Hvordan skal vi legge til rette for studentmedvirkning? Studentmedvirkning består av både lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgaver og verv, hvor noen er lønnet og andre er ikke-lønnet. Disse rollene strekker seg fra kulltillitsvalgt, til medlemmer i læringsmiljøutvalget og videre til selve studentparlamentet. For institusjonene er studentmedvirkning utslagsgivende fordi det er en viktig del av lærestedenes kvalitetssystem (KS). For samskipnadene er det sentralt fordi studentparlamentet velger inn studentrepresentantene til blant annet samskipnadens styre, hvor studentene skal ha flertallet og som er avgjørende for samskipnadenes prioritering. 
 
Rekruttering, opplæring, forventningsavklaringer, tilrettelegging og organisering er sentrale elementer som må til for å sikre kvaliteten i dette arbeidet. Hvilke formelle og uformelle fora har vi for å sikre god kommunikasjon og kompetanseoverføring for å sikre nye studenter som ønsker å medvirke? Er terskelen for høy, slik at vi stenger ute for deltakelse? Og på den andre siden, er medvirkningen reell?

Kompetansenettverk for studenters suksess ønsker ansatte og studenter i høyere utdanning hjertelig velkommen til nettseminar 20. april kl. 12.15-14.00.

Program

Seminaret vil starte med flere spennende innlegg om hvordan utdanningssektoren kan jobbe for å sikre studentmedvirking.

Stikkord for innleggene og panelsamtalen er: Rekrutering, opplæring, forventningsavklaring, tilrettelegging og organisering.

  • Hvordan sikre studentmedvirking, fra et studentperspektiv.
    Ved Morten Eidsvaag Althe, studentleder ved Studenttinget NTNU. Se presentasjon her!
  • Samskipnadsordningen – et godt verktøy for studentmedvirkning og student involvering. Ved Knut Solberg, tidligere direktør i Sit og ansvarlig for opplæring av flere samskipnadsstyrer i Norge. Se presentasjon her!
  • Utvikling av kulltillitsvalgtopplæring – en prosessbeskrivelse Ved Verena Woltering og Ingfrid Fossbakk, seniorrådgivere i seksjon for forskning og utdanningskvalitet ved UiT Norges arktiske universitet. Se presentasjon her!
  • Utdanningsinstitusjonen som en støttefunksjon for å bidra til studentmedvirking. Ved Erling Relling, organisasjonsrådgiver i Seksjon for studenttjenester ved Høgskolen i Innlandet.
Skjermbilde fra panelsamtale: ø.v. Erling Relling, Eva-Merete Ottelei Børstad, Daniel Hansen Masvik, n.v. Ina Adele Fiskerstrand og Hanne Andersen-Steinsland

Etter innleggene og en liten pause vil det bli en panelsamtale om hvordan vi kan jobbe for å sikre studentmedvirking. Deltagerne i panelsamtalen er ansatte og studenter fra utdanningssektoren som jobber med studentmedvirkning.

  • Ina Adele Fiskerstrand – student og nestleder i Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold
  • Daniel Hansen Masvik – student og styreleder i Norges arktiske studentsamskipnad
  • Erling Relling – organisasjonsrådgiver i Seksjon for studenttjenester ved Høgskolen i Innlandet
  • Hanne Andersen-Steinsland – sekretær for Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Agder

Panelsamtalen ledes av Eva-Merete Otterlei Børstad – leder helse og studentliv ved Studentsamskipnaden i Molde