Inkluderende digitalisering – hva har vi lært av korona?

Nettsamling i samarbeid med Universell og DIGIN

Se opptak fra nettsamlingen

Innspill og gode spørsmål til hvordan å gjøre digitale møter og undervisning bedre 

Nettsamlingens innhold
Da Covid-19-pandemien førte til en endret hverdag for både studenter og ansatte, skjedde det en svært hurtig digitalisering av høyere utdanning – som fortsatt pågår. Digitaliseringen har vært en viktig faktor for at studentene skulle kunne fortsette å ta utdanningen sin, men den har også skapt noen nye barrierer. Flere studenter melder nå om ensomhet og utenforskap som følge av mer eller mindre heldigital studiehverdag. Universell og DIGIN var med oss på dette nettverksmøtet for å se litt på hva denne tiden har lært oss og hvordan universell utforming og inkluderende praksis kan gi et bedre digitalt læringsmiljø – som institusjonene kan dra nytte av også i tiden etter Covid-19.

Program for seminaret

Universell – hva de er, og hvilke oppgaver de har. I opptaket ovenfor kan du høre mer om temaer som læringsmiljø, hva vi vet om studenter i 2021, universell utforming og hvilke erfaringer koronapandemien har gitt oss så langt. Det ble blant annet diskutert motstridende behov, altså at digitalisering og tilpasninger kan være bra for noen, men krevende for andre. Vi fikk også tips om verktøy og ressurser med nettverket (disse finner du i Universell sin presentasjon her.).

Fra Universell deltok Bjørnar Kvernevik. Bjørnar er utdannet innen samfunnsøkonomi, med bachelorgrad fra NTNU. Etter å ha vært leder i Studenttinget har Bjørnar blant annet erfaring som leder for Læringsmiljøutvalget ved NTNU, samt verv innen studentmediene i Trondheim og studentgruppa for alternativ undervisning (AltUnd). Fra 2011 til 2016 jobbet Bjørnar deltid hos Universell som prosjektmedarbeider.

 

En vesentlig faktor for studenters suksess er undervisning og læring. For å kunnesette oss inn i undervisernes perspektiv fikk vi høre noen erfaringer fra DIGIN ved OsloMet, som har vært tett på underviserne under pandemien. De ansatte har vært så fornøyde at DIGIN fikk tildelt arbeidsmiljøprisen for innsatsen i 2020. Vi vil få fram hva slags betydning et slikt støttemiljø har hatt, og DIGINs erfaring med hva underviserne har stått i.

Fra DIGIN ved OsloMet deltok Hallgerd Benan. Hallgerd er leder i DIGIN, som er et sentralt støttemiljø for OsloMets undervisere, og yter pedagogisk og teknisk kursing, rådgivning og brukerstøtte. Hun har lang erfaring som leder fra et tilsvarende støttemiljø ved UiO. Med sin bakgrunn som konsulent og lederutvikler er hun opptatt av ledelsens rolle i inkluderende digitalisering. Hallgerd har hovedfag i pedagogikk, og brenner for studenters læring og gode læringsopplevelser.

Om nettsamlinger i nettverket:

I 2020 tilpasset vi oss koronasituasjonen og flyttet virksomheten over til digitale flater. Dette førte til regelmessige nettsamlinger med ulike temaer og gjester gjennom hele året. Vi opplevde dette som en suksess og viderefører konseptet inn i 2021. Arrangementene holdes via Zoom den første torsdagen i måneden og det er gratis å delta.