Kommende hendelser

Populære sider

Keynote OsloMets satsinger for læringsmiljø

Tilbake til konferansens hovedside

Keynote: OsloMets satsinger for læringsmiljø

Tid: mandag 6. desember klokken 12:30
Rom: P35, PH170

Prorektor for utdanning, Silje Fekjær, og studentleder, Rolf Martin Aspenes, møtes i en panelsamtale og diskuterer OsloMets læringsmiljøsatsinger de siste årene. Hvordan har tiltakene fungert? Hvordan har pandemien påvirket læringsmiljøet og de tiltakene som har vært satt i gang? Og hvilke satsinger er ønskelig fremover? Ett av disse satsingsområdene er programmet Den Gode Studentopplevelsen. Leder for programmet, Kristi Agerup presenterer status to år etter oppstart av det fire-årige programmet Den gode studentopplevelsen.

Foto: Sonja Balci/OsloMet

Silje Bringsrud Fekjær er fungerende prorektor på OsloMet. Hun har et sterkt engasjement for studenter og utdanning og har bred undervisningserfaring, blant annet fra lærerutdanning, barnehagelærerutdanning, politiutdanning og sosiologi. Som professor ved Senter for profesjonsstudier har hun særlig forsket på profesjoner, utdanningsvalg og ulikhet, og ledet doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier.
 
 
 
 
Foto: Sonja Balci/OsloMet

Rolf Martin Aspenes er leder av Studentparlamentet ved OsloMet. Han studerer til vanlig Grunnskolelærerutdanning.
 
 
 
 
 
Foto: Sonja Balci/OsloMet

Kristi Agerup er leder for programmet Den gode Studentopplevelsen ved OsloMet. Programmet setter lys på studentopplevelsen og dekker områdene samhandling og informasjon, faglig kvalitet, læringsmiljø og trivsel, og fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning.
 
 
 
 
 
OsloMet la fram sitt program Den Gode Studentopplevelsen på nettverkets digitale årskonferanse i 2020. Klikk her for å se presentasjonen og innhold.
 
Tilbake til konferansens hovedside