Kommende hendelser

Populære sider

Konferansen – Studentene skal lykkes!

Dette var den første årskonferansen til prosjektet Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning.
Tid og sted
11.-12. desember 2017, Studentsenteret i Bergen

Plenumsforedrag ved Joe Cuseo
Promoting the Success of University Students: Seven Universal Principles & Powerful Practices

Parallellsesjoner
På konferansen var det 27 ulike presentasjoner med titler som «Studieforberedende kurs – på godt og vondt», «Evaluering av helheten i andre semester», «Hva viser frafallstallene og hva betyr ulike begrepsdefinisjoner?», «Lykkepromille – veien videre for rusmiddelforebyggende arbeid i fadderuken»
og «God forventningsavklaring – mindre fråfall?». I tillegg deltok utdanning.no på konferansen med både innlegg og arbeidsseminar, og Ideas2evidence presenterte sin ferske rapport om studentflyt og frafall i høyere utdanning.
Se oversikt over alle innlegg på konferansen her.
Akkurat nå!
Her tok vi opp hvordan vi møter dagsaktuelle utfordringer med #Metoo eller i hvilken grad obligatorisk oppmøte kan være et virkemiddel i tråd med diskusjonen om fraværsgrensen i videregående skole.
Størrelse
Over 100 deltakere deltok på konferansen og det gikk 3-4 innlegg parallelt under parallellsesjonene.
Målgruppe
Utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, forskere, bibliotekarer, universitetsledere, teknisk ansatte og studentene selv – egentlig hvem som helst som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i utdanningene.
Deltakeravgift
Konferansen var gratis for studenter og ansatte ved eiende organisasjoner. For ansatte ved ikke eiende organisasjoner var deltakeravgiften på 2500 kroner.
Overnatting og reise
Den enkelte måtte selv organisere og dekke sin egen reise og overnatting. Men vi hadde inngått avtaler om reduserte priser med noen hotell, se denne siden for en oversikt.
Mat og drikke
Det ble servert lunsj for alle deltakerne begge dager, og ca. 60 deltakere var med på festmiddagen i historiske Schøtstuene på bryggen.
Studentsstipend
Studenter som holdt innlegg eller som var med innledere til parallellsesjonene fikk dekket inntil 2000 kroner av utgifter til reise og hotell.
Nettverksbygging
Et viktig mål med konferansen var at deltagerne utveksler informasjon i formelle og uformelle sammenhenger. Vi prøvde derfor å legge til rette for at personer med lignende oppgaver/interesser skulle møte hverandre tidlig på nettverksøkten under konferansen.