Kommende hendelser

Populære sider

Konsekvenser av krigen i Ukraina for norsk UH 

Nettseminar 07.04.2022 kl. 12.15-14.00.

24. februar 2022 invaderte Russland Ukraina og flere millioner ukrainere er på flukt fra et krigsrammet hjemland, blant annet til Norge.

Angrepet på Ukraina har ført til at flere internasjonale studenter fra Ukraina, Hviterussland og Russland som allerede er på studieopphold i Norge, kan ønske å få sitt opphold forlenget grunnet omstendighetene. Også dem som ønsker å returnere til sine hjemland etter vårsemesteret, vil kunne trenge forskjellige former for hjelp for å kunne avslutte sitt studieopphold i Norge på best mulig måte. Samtidig har angrepet ført til en flyktningestrøm som Europa ikke har sett siden andre verdenskrig, og som kan øke på i tiden frem til neste studieår. I skrivende stund er om lag 3 millioner mennesker på flukt, hvor flere kan være studenter som har vært i bachelor-, master- eller PhD-løp, unge mennesker som for første gang skal starte en høyere utdanning, eller voksne mennesker som vil søke seg til høyere utdanning for å bedre kvalifisere seg til arbeidslivet i en usikker tid. 

Denne situasjonen utfordrer UH sektoren på mange forskjellige måter og problemstillingene er mange. Blant annet vil sektoren måtte håndtere utfordringer knyttet til opptak og studier/progresjonsmodeller, dokumentasjon, kartlegging av språkkompetanse (norsk og engelsk), bolig, økonomi, livsopphold/endringer i livsopphold og det psykososiale. Våre ordinære studenter kan være en viktig ressurs i denne tiden, samtidig som det er klart at koronarestriksjonene i 2020 og 2021 har også vært en påkjenning som flere studenter og studentmiljøer ikke har fullt kommet seg etter. 

Det å løse disse problemstillingene på gode måter som støtter og gir rom for alle våre studenters suksess i en utfordrende tid fordrer et godt trepartssamarbeid, i tillegg til samarbeid med aktører utenfor sektoren, som kommuner og fylkeskommuner. Kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning inviterer til nettseminar med innledere og paneldebatt, for nettverkets medlemsinstitusjoner. Sammen skal vi tenke nytt rundt de utfordringene vi har som følge av krigen i Ukraina.

Disse personene vil holde hvert sitt korte innlegg og delta i paneldebatt:

Tuva Lund – Leder Norsk studentorganisasjon (NSO)

Dag Hovdhaugen – Direktør for utanlandsk utdanning Nokut

Hans Erik Stormoen – styreleder Samskipnadsrådet

Jørgen Fossland – Administrasjonsdirektør UiT

Ragnhild Skålid – seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet (KD)

 

 

 

Meld deg på her!

 

 

Minner om at seminaret bare er forbeholdt ansatte og studenter i eiende organisasjoner av nettverket. HER finner du en oversikt over hvem som er eiende organisasjon.