Seminar

Studentmottak og ansvarsfordeling  

Nettseminar 9. februar kl. 12.15-13.45 Studentmottak og ansvarsfordeling – Hvem tar ansvar?   Samskipnader, læresteder og studentene er alle engasjert i studentmottak, selv om det ikke er gitt at alle tar

Les mer »

Trepartssamarbeid 

Nettseminar 3. november kl.12.15-13.45 – et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen, samskipnaden og studentorganisasjonen Samarbeid mellom lærested, samskipnad og studentorganisasjoner er avgjørende for å få et godt læringsmiljø. Det ligger også i

Les mer »

Mentorordningen og supplerende tildeling

1-2. juni 2022, Kristiansand (Arrangementet vil oppdateres fortløpende med mer informasjon) Hvordan få engasjement og godt utbytte av ordninger som mentorordningen og “suppleringspakken”?   Store oppgaver og støtteordninger fra sentrale hold er

Les mer »

Usynlig studentkompetanse

Nettseminar 12.05.2022 klokken 12.15-14.00 Høyere utdanning krever mye av studenten og studentrollen – ikke kun i forelesningssalen, men også i alt det som skjer før og etter forelesningen. Mye av

Les mer »

Mentorprosjekt ved 6 program, UiT

Skrevet av Trine Holm Larsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 2017-2018 (pilot) og fortsetter 2018-2019 Studentmentorene møter førsteårskullene på bachelorprogrammene helt fra start i høstsemesteret og har jevnlige

Les mer »

KickStart Lillehammer

Skrevet av Torunn Tøsse Løvseth og Iben Kardel ved Høgskolen i Innlandet. KickStart Lillehammer ble første gang arrangert ved studiested Lillehammer ved studiestart 2015. KickStart er et frafallsforebyggende tiltak initiert

Les mer »