Kommende hendelser

Populære sider

Kontakt oss – gammel

Prosjektet:
Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning
Nett: https://site.nord.no/studenterssuksess/
Epost: nfye@uib.no
Twitter : @n_fye
TLF. 55582024
Kontaktadresse:
Universitetet i Bergen
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Postboks 7803
NO-5020 Bergen
Norge
Har du innspill til prosjektet?