Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning

Siste nytt

Les mer

Om nettverket

Nettverket har som mål at studenter skal lykkes i høyere utdanning.

Arrangement

Få informasjon om tidligere og kommende arrangementer.

Eiere av nettverket

Her finner du en oversikt over hvem som er eiere og driftere av nettverket. 

Hvordan legger vi til rette for studentmedvirkning?

Hvilke formelle og uformelle fora har vi for å sikre god kommunikasjon og kompetanseoverføring for å sikre nye studenter som ønsker å medvirke? Er terskelen for høy, slik at vi stenger ute for deltakelse? Og på den andre siden, er medvirkningen reell?

Finnes egentlig heltidsstudenten og hva trenger alle de andre?

Heltidsstudenten finnes på papiret, men gjør den det i praksis? Samfunnet og utdanningssektoren er i stadig endring, og det er tilsynelatende store forskjeller på hva som kan kategoriseres som en heltidsstudent i 2023

Ressurspersonene forteller

For å sikre våre 18 medlemsinstitusjoners innflytelse på nettverkets tilbud har hver eiende organisasjon oppnevnt en ressursperson som bidrar inn i nettverket blant annet med å være medlemsinstitusjonens stemme. Alle ressurspersonene jobber til daglig med områder som er relevante for nettverket, derfor er de også store ressurser inn i planlegging og gjennomføring av nettverkets månedlige arrangementer. Ressurspersonene er derfor en viktig del av selve grunnmuren for nettverket.

Vi ønsker å bli litt bedre kjent med ressurspersonene våre, derfor vil vi den kommende tiden ta en prat med hver og en av dem. Først ut er Tine Øverseth Blomfeldt som er vår ressursperson fra Sammen.