Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning

Siste nytt

Internasjonal pris til Kompetansenettverket

Kompetansenettverk ble i juni tildelt en høytstående pris for vårt samarbeid for studenters suksess i høyere utdanning. Nasjonalt kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning ble i juni tildelt en

Les mer »

Universelt utformet læringsmiljø

Arbeidsseminar 07-08. september 2023, Tromsø (UiT) Av universell utformings fem områder har det vært mye fokus på det digitale og det fysiske, men hva med det organisatoriske, pedagogiske og psykososiale?

Les mer »
Les mer

Om nettverket

Nettverket har som mål at studenter skal lykkes i høyere utdanning.

Arrangement

Få informasjon om tidligere og kommende arrangementer.

Eiere av nettverket

Her finner du en oversikt over hvem som er eiere og driftere av nettverket. 

Hvordan legger vi til rette for studentmedvirkning?

Hvilke formelle og uformelle fora har vi for å sikre god kommunikasjon og kompetanseoverføring for å sikre nye studenter som ønsker å medvirke? Er terskelen for høy, slik at vi stenger ute for deltakelse? Og på den andre siden, er medvirkningen reell?

Finnes egentlig heltidsstudenten og hva trenger alle de andre?

Heltidsstudenten finnes på papiret, men gjør den det i praksis? Samfunnet og utdanningssektoren er i stadig endring, og det er tilsynelatende store forskjeller på hva som kan kategoriseres som en heltidsstudent i 2023

Internasjonal pris til Kompetansenettverket

Nasjonalt kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning ble i juni  tildelt en høytstående pris under årets European First Year Experience Conference. Nettverkets 20 partnere fra norske universiteter, høgskoler og samskipnader mottok en pris for deres stødige og viktige kompetanse- og erfaringsdeling, som bidrar til å skape gode rammer for at studentene skal lykkes i deres utdanninger.