Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning

Siste nytt

Studentmottak og ansvarsfordeling  

Nettseminar 9. februar kl. 12.15-13.45 Studentmottak og ansvarsfordeling – Hvem tar ansvar?   Samskipnader, læresteder og studentene er alle engasjert i studentmottak, selv om det ikke er gitt at alle tar

Les mer »

Trepartssamarbeid 

Nettseminar 3. november kl.12.15-13.45 – et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen, samskipnaden og studentorganisasjonen Samarbeid mellom lærested, samskipnad og studentorganisasjoner er avgjørende for å få et godt læringsmiljø. Det ligger også i

Les mer »
Les mer

Om nettverket

Nettverket har som mål at studenter skal lykkes i høyere utdanning.

Arrangement

Få informasjon om tidligere og kommende arrangementer.

Nyhetsbrev

Her finner du alle våre tidligere utsendte nyhetsbrev 

Digital keynote

Ed Foster on learning analytics
Learning analytics is one element within the big data revolution currently playing out in our societies. At its simplest, it is merely drawing existing data from institutional systems to improve the learning process. Whilst researchers are experimenting in all manner of studies, the two broadest themes are perhaps curriculum analytics (understanding and adapting the sequence and pattern of courses) or student success analytics (preventing students from dropping out or failing assessments). This gives potential to intervene at the level of the individual student in real time, or to identify problems and solutions more systemically.

Ressurspersonene forteller

For å sikre våre 18 medlemsinstitusjoners innflytelse på nettverkets tilbud har hver eiende organisasjon oppnevnt en ressursperson som bidrar inn i nettverket blant annet med å være medlemsinstitusjonens stemme. Alle ressurspersonene jobber til daglig med områder som er relevante for nettverket, derfor er de også store ressurser inn i planlegging og gjennomføring av nettverkets månedlige arrangementer. Ressurspersonene er derfor en viktig del av selve grunnmuren for nettverket.

Vi ønsker å bli litt bedre kjent med ressurspersonene våre, derfor vil vi den kommende tiden ta en prat med hver og en av dem. Først ut er Tine Øverseth Blomfeldt som er vår ressursperson fra Sammen.