Kommende hendelser

Populære sider

Kurs/arbeidsstue

Dette er et tilbud til dere som ikke har kommet skikkelig i gang med å tilrettelegge for at studentene skal lykkes med studiene sine, eller ikke har fått effekter av de tiltakene dere har iverksatt. På kurset vil det bli gitt en systematisk gjennomgang av ulike utfordringer. Det vil også bli gitt eksempler på ulike tiltak som har møtt utfordringene og gitt resultater, men ikke minst vil det gi deltakerne en mulighet til å utvikle egne tiltak i dialog med kursledere som har lang erfaring med å tilrettelegge.
Delta som team
Deltakere vil ha best utbytte av kurset dersom de deltar i team, Det vil også telle positivt dersom man stiller med et team som sammen kan dele erfaringer på Kurs/arbeidsstue og ta med seg «hjem» konkrete planer om endringer og tiltak. Et typisk team kan være en utdanningsleder, en administrativt ansatt som til dagen samarbeider med utdanningslederen og en tillitsvalgt student som er knyttet til den samme utdanningen. For noen vil det også være aktuelt å ha med en ansatt i den aktuelle samskipnaden.
Plass på kurs/arbeidsstue
Det planlegges med mellom 20-40 deltakere på kurs/arbeidsstue. Blir det trangt med plass vil vi måtte prioritere deltagere fra betalende organisasjoner. Plassene vil også bli fordelt mellom eiende organisasjonener og til sist vil vi følge først til mølla prinsippet. Blir det stor interesse for dette kurset vil det med stor sannsynlighet bli satt opp neste år også.
Kostnader
Kursene vil i regelen bli arrangert på hotell. Deltakerne må dekke egne overnattings og reisekostnader. Deltakere fra organisasjoner som ikke bidrar økonomisk til prosjektet må betale en deltakeravgift som da vil gi et bidrag til prosjektets aktiviteter.
Forarbeid
En må regne med en del forarbeid i måneden før kurset.
Det formelle programmet
Dag 1: begynner kl. 10.00 og varer til kl. 17.00, med lunsj og pauser.
Dag 2: begynner kl. 09.00 og varer til kl. 14.00, med lunsj og pauser.
Kursene arrangeres på hotell med felles middag om kvelden den første dagen.
Forkurs
Dag 1 kl 08.30 – 10.00 blir det tilbudt et forkurs i en metode for å kunne arbeide helhetlig og systematisk med bedre gjennomføring og resultat i studiene. Metoden baseres i stor grad på stigemodellen. Forkurset holdes av prosjektleder Harald Åge Sæthre.

Våren 2018 kan vi tilby følgende kurs:

5.- 6. mars 2018: Kurs om mottak og førstesemester
Dette er for dere som ikke er kommet så langt med å utforme tiltak og virkemidler i mottaket, eller som ikke opplever at tiltakene gir spesielt positive effekter. Det vil bli en systematisk gjennomgang av ulike utfordringer som må møtes i forkant, under og etter mottaket. Det vil også vist i detalj ulike tiltak som har møtt utfordringene og gitt resultater.
Deltakerne må komme forberedt og forvente å arbeide med å utvikle egne tiltak på samlingen. Deltakerne kan diskutere sine spesifikke utfordringer underveis med kursledelsen.
Les mer om kurset på denne siden.