Kommende hendelser

Populære sider

Kurs og arbeidsstue om Mottak og førstesemester 5.-6. mars 2018

Foto: Harald Åge Sæthre

I forkant av kurset fikk deltakerne tilsendt teksten Hva ønsker vi å oppnå med mottaket?, der de ble bedt om å finne ut hvordan deres egne studenter blir møtt i forhold til målene som listes opp i teksten.
Presentasjoner fra kurset:

På kurset gikk vi igjennom:
Informasjon i forkant av mottaket
• Oppfatninger om utdanningen
• Identitetsprosjekt
• Målgrupper
• Informasjon som leses
• Realitetsorientering
• Virkemidler
• Riktig mengde informasjon til rett tid
Koordinering i forkant  av mottaket
• Kull/Gruppeinndeling
• Digitale hjelpemidler
• Hvordan få respons i ferietiden
• Hvem gjør hva
Selve mottaket
• Sosial trygghet
• Medstudenter
• Motivasjon
• Mestring
• Programmøter
• Fadderordninger

Kurset tok utgangspunkt i mottaket ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen (MN-UiB). I 2018 har mottaket vært gjennomført i 20 år med gode tilbakemeldinger og resultat. Mottaket har mottatt den årlige nasjonale utdanningskvalitetsprisen fra Kunnskapsdepartementet.
Erfaringene er skrevet ned i boken Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes av Harald Åge Sæthre.
Boken vil være et grunnlagsdokument for kurset (kapittel 3, 4 og 5).

Mer om kurs/arbeidsstue

Kursledelsen

Hovedansvarlig for kurset var Harald Åge Sæthre, prosjektleder og seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen. Han la om mottaket ved MN-UiB i 1999 og har siden vært med å videreutvikle mottaket frem til i dag.
Kristine Engan-Skei var også med i kursledelsen. Hun har jobbet med studieadministrasjon siden 2001, og har siden høsten 2014 vært ansatt som rådgiver for studiekvalitet på Fakultet for ingeniør- og naturvitskap ved Høgskulen på Vestland. I perioden 2006–2014 var hun leder for Informasjonssenteret for realfagstudenter, ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB. I denne perioden hadde hun det koordinerende ansvaret for mottak av nye studenter og arrangementer i førstesemester ved fakultetet. Arbeidet startet opp i mars hvert år og ble avsluttet i november med det siste evalueringsmøtet med førsteårsstudentene.
De øvrige har alle arbeidet med mottaket ved MN-UiB:

Litteratur:

Sæthre, H. Å. (2014) Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes. Bergen: @haas1 – forlag