Kommende hendelser

Populære sider

Lydopptak av Del 1. og Chat av Nettdiskusjon 30. April Kl. 12 – 14

Tilbake til hovedsiden for denne nettdiskusjonen

LYDOPPTAK OG CHAT

NETTDISKUSJON 30. APRIL KL. 12 – 14
REKRUTTERE STUDENTER TIL MENTORORDNINGER ELLER TIL ANDRE OPPGAVER I STUDENTMOTTAKET

Lydfilen finner du her
I løpet av samtalen ble det tatt opp ulike tema, men grovt sett finner dere temaene i tid slik:
0 – 5.50   Introduksjon og presentasjoner
5.50         Utlysning – Tidspunkt
18.30      Utlysning – Innhold
26.30      Utlysning – Hvordan lyse ut
35.56      Utlysning – Honorar
37.00      Utlysning – Eksisterende mentorers betydning
38.15      Finansiering
41.40     Intervju  – Ulike intervjuformer
59.20     Intervju  – I koronatider
102.30  Hvordan få med de som ikke dukker opp?
Chaten finner du her 
 
Tilbake til hovedsiden for denne nettdiskusjonen