Kommende hendelser

Populære sider

Rekruttere studenter til mentorordninger eller til andre oppgaver i studentmottaket Nettdiskusjon 30. april kl. 12 – 14

Neste Nettdiskusjon  kommer14. mai  –  Tittel: Hvordan gjennomføre mottak av nye studenter i koronatider?
Stikkord til diskusjonen 30. april var :

Mange tiltak i mottaket av nye studenter kan stå og falle på om vi greier å rekruttere et tilstrekkelig antall eldre studenter. Dessuten vil denne rekrutteringsfasen legge grunnlaget for at de studentene som deltar vet hva de går til og kan gjøre en best mulig jobb.
Dette nettmøte vil være et sted hvor vi kan utveksle gode og dårlige erfaringer i denne rekrutteringsfasen. Send gjerne inn spørsmål i forveien som dere ønsker at vi skal ta opp. Send spørsmålene til nfye@uib.no og merk e-posten nettdiskusjon.
Men det hele vil ikke være avhengig av deltagernes spørsmål. Vi har fått med oss noen som har ulike erfaringer med å rekruttere eldre studenter til slike oppgaver. De vil ikke holde innlegg, men svare på spørsmål vi har gitt dem i forkant. Finn eksempler på spørsmål her. Tanken er at vi med spørsmålene går systematisk gjennom ulike utfordringer som er aktuelle i arbeidet med å rekruttere studenter. Underveis regner vi med at dere som deltagere vil ønske å få forklart noe nærmere, eller kan dele egne erfaringer.
Da er nettdiskusjonen/intervju/ samtale gjennomført
Dere finner lenke til lydopptak og chat fra møtet lenger neder på denne siden:-)
Der ser dere også tidene for når i samtalen vi tar opp ulike tema

Ansvarlig for møtet var:

Sekretariatsleder Harald Åge Sæthre
Til å svare på spørsmål hadde han fått med seg:
Trine Holm Larsen
Seniorrådgiver
BFE-fakultetet (Fakultet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi), Universitetet i Tromsø
Trine koordinerer mentorordningen på UiT og har ansvaret for mentorordningen ved Norges fiskerihøgskole (NFH). Hun har jobbet med mentorordningen siden 2017, og en slags forløper fra høsten 2016.
Trygve Strømsnes
Studerer Bioteknologi på Universitetet i Tromsø og har vært mentor siden høsten 2018.
Trygve ble mentor fordi han var meget fornøyd med mentoren som han hadde hatt og som inspirerte han til å bli mentor selv. Han liker å jobbe for å forbedre studiet for neste generasjon og synes det å være mentor er meget gøy og givende.
Les mer om mentorordningene ved Universitetet i Tromsø:
Mentorordningen til Norges fiskerihøgskoles tre bachelorprogrammer fra A til Å – Hva har vi gjort og hva har vi lært?
Studentmentor – attraktivt for alle?
Mentorprosjekt ved 6 program, UiT
Thomas Kalvik
Rådgiver ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen
Thomas koordinerer mentorordningen og studiestart ved MatNat. Han har jobbet med mentorordningen siden våren 2019.
Hannah Sønsteng Røkke
Studerer Biologi på UiB, og har vært mentor siden høsten 2019.
Hannah ble mentor fordi hun ønsket å være med på å ta imot nye studenter, og hjelpe de med å komme inn i sosiale og faglige rutiner på Universitetet så fort som mulig. Hun har fått mye positivt ut av å være mentor, blant annet å se hvordan de nye studentene ser ut til å bli integrert i fagmiljøene tidligere, og at det ser ut som de er mer komfortable på campus.
Les mer om mentorordningene ved MatNat, Universitetet i Bergen:
Mentorering i grupper – pilotprosjekt for etablering av mentorordning ved MatNat, UiB
Se en video om ordningen her 
Se årets utlysning her
Leif Arne Løhaugen
Førstekonsulent, Fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder.
Leif er administrator av mentorprosjektet ved fakultetet siden 2018.
Les mer om mentorordningene ved Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder:
Prosjekt FYSE: En mentorordning for førsteårsstudenter
Harald Åge Sæthre
Sekretariatsleder ved Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning. Han har i tillegg til delstilling i nettverket sin stilling knyttet til Det humanistiske fakultet, UiB.
Harald Åge har vært med å utvikle mentorordningen på ved MatNat, UiB, og skal nå også i gang med å innføre mentorordning ved HF ved UiB.
Følgende innlegg fra Harald Åge går inn i detaljer av mentorordningen ved MatNat, Universitetet i Bergen:
Hva er mentorens rolle egentlig?
Det første studieåret – Hva er utfordringene som kan møtes av en mentorordning
 
Dere finner lydopptak fra Del 1 og Chat på denne siden
Der ser dere også tidene for når i samtalen vi tar opp ulike tema
 
Flere møter!
Legg også merke til at det planlegges flere slike møter utover våren
Foreløpig datoer er: 14. mai, 28. mai og 11. juni
Neste Nettdiskusjon  kommer14. mai  –  Tittel: Hvordan gjennomføre mottak av nye studenter i koronatider?
Tentative tema videre er:

  • Informasjon av nye studenter i forkant av mottak (hva, hvordan, når )
  • Mer om hva vi gjør med mottaket i koronatider