Kommende hendelser

Populære sider

Mer om påmelding til seminar

Plass på seminar
Det planlegges med mellom 20-50 deltagere på hvert arbeidsseminar. Blir det trangt med plass vil vi måtte prioritere deltagere fra betalende organisasjoner.  Det er også et mål at så mange organisasjoner er med på seminarene som mulig. Les også egen informasjon om deltagelse for det enkelte seminar.
Ved påmelding vil man motta en e-post som bekrefter påmeldingen. Når påmeldingsfristen er gått ut vil det bli gjort en vurdering av alle påmeldte og det vil gå ut en e-post hvor plassen blir bekreftet. Er det fortsatt plass på seminaret etter den fristen vil plasser bli tildelt fortløpende.
Det er ønskelig at dere som deltar

  1. Skriver en tekst om et relevant tema i etterkant av seminaret, det kan være bestemte utfordringer dere har, ting dere har gjort, hva dere vil gjøre annerledes osv. Se mer om det å skrive tekst

Kostnader
Seminarene vil i regelen bli arrangert på et hotell. Deltagerne må dekke egne overnatting- og reisekostnader. Deltagere fra organisasjoner som ikke bidrar økonomisk til nettverket vil måtte betale en deltageravgift som da vil gi et bidrag til nettverkets aktiviteter.
Delta som team
Det vil telle positivt dersom man stiller med et team som sammen kan dele erfaringer på arbeidsseminaret og ta med seg «hjem» konkrete planer om endringer og tiltak. Et typisk team kan være en utdanningsleder, en administrativt ansatt som til dagen samarbeider med utdanningslederen og en tillitsvalgt student som er knyttet til den samme utdanningen. For noen vil det også være aktuelt å ha med en ansatt i samskipnaden eller fra biblioteket.
Om bare å være med på deler av seminaret
Erfaringen viser at noen lokale deltagere velger å reise hjem på ettermiddagen og kvelden. Vi gjør oppmerksom på at seminaret er en prosessamling hvor man bør delta på alt. Det er ikke en konferanse hvor man kan delta på det som passer en. Gruppediskusjoner er det sentrale, og frie diskusjoner på kvelden er viktige. Dette blant annet for å bygge nettverk med kolleger landet rundt. Hver og en har ansvar for dette og seminarene vil ikke fungere dersom mange velger å være borte.
Det kan også bli aktuelt å avlyse et seminar dersom det blir for få deltagere som er med i hele seminarprosessen.