Mottak og førstesemester 2021

Vi hadde gleden av å tilby en kort, digital workshop om årets mottak og tiltak i første semester. Du kan finne Padleten med alt innhold fra gruppediskusjonene her.

Workshopen rettet seg spesielt mot de som i mai sitter midt i planleggingen av mottaket i august og opplegget utover i det første semesteret. Opplegget baserte seg på valgfrie breakout-rooms med forhåndsbestemte temaer:

  • Informasjon i forkant
  • Koordinering av mottaket
  • Studentinvolvering
  • Studentfrivillighet
  • Studentpakken
  • Digitale møteplasser
  • Backup-planer
  • Internasjonalt mottak

 

Diskusjonene ga en anledning til å få innspill fra kolleger landet rundt, på de planene som forelå for mottak i 2021. Sektoren har mange av de samme utfordringene og sitter med mye de samme planene og kan få mye ut av å dele ideer, utfordringer og løsninger. Etter mottaket i 2020 har mange gjort seg erfaringer, som i 2021 må møtes med tiltak i det kommende studieåret. Det var da naturlig for nettverket å tilby en arena for å dele planer, erfaringer og utfordringer innenfor mottak og førstesemester.