Sammen for et styrket læringsmiljø

Arbeidsseminar 13-14. juni 2024 ved Høgskolen i Innlandet, Hamar.

Om seminaret:

Utdanningsinstitusjoner, samskipnader, studenter og andre nøkkelaktører er alle avhengige av et godt samarbeid for å skape et styrket læringsmiljø og som gir studentene de verktøyene de trenger for å mestre studielivet. Så hvorfor oppleves noen områder i dette samarbeidet utfordrende? Samarbeidet mellom oss kan ha et potensial for å videreutvikles på mange områder.  

Dette er noe som Kompetansenettverket for studenters suksess ønsker å utforske nærmere. Derfor inviterer vi ansatte og studenter som er engasjert i utvikling av gode læringsmiljø til et fysisk arbeidsseminar den 13.-14. juni 2024. På seminaret vil vi dele gode eksempler på vellykkede samarbeidsmodeller og samtidig utvikle et felles verktøy som kan styrke vårt felles mål om et styrket læringsmiljø.  

På dette arbeidsseminaret skal deltagerne utvikle en veiviser for læringsmiljøets fem områder: fysiske, digitale, pedagogiske, psykososiale, og det organisatoriske læringsmiljøet. Veiviseren vil definere prioriteringer innenfor de fem områdene, hvem som har hovedansvaret og deres samarbeidspartnere, og ressursene som må til for å lykkes med et samarbeid for et styrket læringsmiljø. 

Sammen kan vi legge grunnlaget for et enda bedre læringsmiljø for alle studenter.  

Program

Torsdag 13. juni

Kl. 11.00: Oppstart av seminaret dag 1

Fredag 14. juni

Kl. 14.00: Avslutting av seminaret

Resten av programmet oppdateres

Praktisk informasjon

Seminaret er for ansatte og studenter fra Nettverkets eiende organisasjoner og det er gratis å delta. Dette inkluderer lunsj begge seminardager og middag torsdag 13. juni.

Merk at det er begrensede antall plasser på dette arbeidsseminaret. Du er ikke er garantert plass på seminaret før du har fått en bekreftende epost fra arrangør.   

Hotell: Hver enkelt deltager må selv stå for bestilling og betaling av hotell. Nedenfor finner du en oversikt over anbefalte hoteller nært Høgskolen i Innlandet sin campus Hamar.

Scandic Hamar

Thon Hotel Victoria Hamar

Reise: Hver enkelt deltagers organisasjon må selv dekke reise t/r Hamar. Seminaret starter kl. 11.00 torsdag 13.juni og vil være ferdig senest kl. 14.00 fredag 14.juni.

Påmeldingen er bindende og hver enkelt vil bli fakturert hvis det påløper ekstrakostnader for arrangør om deltager ikke møter opp som avtalt.