Studentenes livsløp: rammene for at studentene skal lykkes

Arbeidsseminar 8-9. juni, Bergen (HVL)
Alle gradsstudentene er forskjellige, men de skal alle sammen igjennom et studielivsløp. Hvordan tilrettelegger vi for at studentene kommer best mulig igjennom de mange utfordringene som de møter på veien? 

Studentenes studielivsløp påvirkes av forskjellige prosesser og situasjoner, og det er store forskjeller i forventningene og behovene til studentene og oppfølgingen som vi som institusjoner tilbyr. På dette seminaret gikk vi i dybden på gradsstudentenes studielivsløp, fra førsteårsstudenten til femteårsstudenten. Vi så både nærmere på utfordringer som er særlige for de forskjellige årskullene og overgangene mellom årskullene, samtidig som vi så på utfordringene som de forskjellige studentgruppene kan møte på underveis.  

Vi ønsket å identifisere behovene til studentene for å kunne bedre planlegge for god gjennomstrømming. Frafall er naturligvis en del av denne store diskusjonen, men fokuset vårt var i hovedsak på forebygging gjennom et godt planlagt oppfølgingsløp på læresteder og samskipnader. Ved å være godt forberedt på de utfordringene som studentene kan møte på, kan vi sammen lage gode tiltak for å utruste våre studenter til å lykkes. Slik kan vi effektivisere vår drift, samtidig som studentene har mest å vinne på dette ved å få styrket rammevilkårene for at de skal lykkes med sine studier.  

Dette arbeidsseminaret inkluderte presentasjoner og grupperefleksjoner. Sammen utformet seminardeltagerne et rammeverk for at studentene skal lykkes (rammeverket finner du lengre ned på siden).

Seminarets innhold

Innledende panelsamtale om seminarets tematikk
Deltagere:

 • Thomas Høyholm Hermansen, studieveileder NTNU
 • Kristine Lundervold, «Fin start» HVL
 • Henrik Tjore, Sammen
 • Otto Torbjørnsen, student HVL
 • Mattis Rovik, student HVL

Del 1: Startstudenten

 • Innlegg om prosjektet «Fin start» ved Kristine Lundervold, HVL
 • Innlegg fra en førsteårsstudent, Mattis Rovik
 • Gruppearbeid

Del 2: Mellomstudenten

 • Innlegg fra en midtveisstudent, Otto Torbjørnsen
 • Gruppearbeid

Del 3: Sluttstudenten

 • Innlegg fra Marit Rønning Lund (Sit) om arbeidet med at masterstudenter skal lykkes
 • Innlegg fra en sisteårsstudent, Karen Mjøen
 • Gruppearbeid

Del 4: Studentreisematrisen – utvikling av felles rammeverk