Kommende hendelser

Populære sider

Studentenes livsløp: rammene for at studentene skal lykkes

Arbeidsseminar 8-9. juni, Bergen (HVL)
Alle gradsstudentene er forskjellige, men de skal alle sammen igjennom et studielivsløp. Hvordan tilrettelegger vi for at studentene kommer best mulig igjennom de mange utfordringene som de møter på veien? 

Studentenes studielivsløp påvirkes av forskjellige prosesser og situasjoner, og det er store forskjeller i forventningene og behovene til studentene og oppfølgingen som vi som institusjoner tilbyr. På dette seminaret skal vi gå i dybden på gradsstudentenes studielivsløp, fra førsteårsstudenten til femteårsstudenten. Vi skal både se nærmere på utfordringer som er særlige for de forskjellige årskullene og overgangene mellom årskullene, samtidig som vi skal se på utfordringene som de forskjellige studentgruppene kan møte på underveis.  

Vi ønsker å identifisere behovene til studentene for å kunne bedre planlegge for god gjennomstrømming. Frafall er naturligvis en del av denne store diskusjonen, men fokuset vårt vil være på forebygging gjennom et godt planlagt oppfølgingsløp på læresteder og samskipnader. Ved å være godt forberedt på de utfordringene som studentene kan møte på, kan vi sammen lage gode tiltak for å utruste våre studenter til å lykkes. Slik kan vi effektivisere vår drift, samtidig som studentene har mest å vinne på dette ved å få styrket rammevilkårene for at de skal lykkes med sine studier.  

Bli med på et spennende arbeidsseminar, hvor studentenes livsløp er tema. Dette arbeidsseminaret inkluderer presentasjoner og grupperefleksjoner. Det er det perfekte seminaret for deg som jobber med at studenter skal lykkes i høyere utdanning, da du får mulighet til å møte, diskutere, bli inspirert av og inspirere kollegaer fra utdanningssektoren.

Merk: Svært begrensede plasser på seminaret, førsteperson-til-mølla prinsippet gjelder.

Program

Program oppdateres kontinuerlig

Torsdag 8. juni
Kl. 10.30: Offisiell oppstart av seminaret
Kl. 17.00: Dagsprogram ferdig
Kl. 19.00: Felles middag (sted: HOGGORM)
(Med forbehold om endringer)
Fredag 9. juni
Kl. 09.00: Felles oppstart dag 2
Kl. 13.00: Avslutning av seminaret med felles lunsj
(Med forbehold om endringer)

Praktisk informasjon til deg som deltar:

Det er gratis for ansatte og studenter fra Nettverkets eiende organisasjoner å delta på dette seminaret. Dette inkluderer lunsj begge seminardager og middag 8. juni. Hvis du er student eller ansatt fra en ikke-eiende organisasjon påløper det en seminaravgift på kr 2500,-.  

Merk at ansatte og studenter fra eiende organisasjoner vil bli prioritert hvis det er flere påmeldte deltagere enn kapasitet på seminaret. Du er ikke er garantert plass på seminaret før du har fått en bekreftende epost fra arrangør.   

Hotell: Hver enkelt deltager må selv ordne med overnatting. Det anbefales å bestille hotell i nærheten av bybanen da dette er et fint framkomstmiddel til Høgskolen på Vestlandet sin campus i Bergen.

Anbefalte hoteller som ligger nært bybanen:

Hotel Norge by Scandic

Thon Hotel Bristol Bergen

Scandic Byparken

Bergen City – Citybox

Scandic Ørnen

(merk: det er svært dårlig kapasitet på hoteller i Bergen 7-8. juni, derfor anbefales det å komme samme dag som seminarstart (8. juni) hvis mulig).

Reise: Hver enkelt deltagers organisasjon må selv dekke reise t/r Bergen, samt reise t/r HVL campus Bergen og hotellet. Seminaret starter kl. 10.30 torsdag 8.juni og vil være ferdig senest kl. 14.00 fredag 9.juni. Enten du kommer fra flyplassen eller Bergen sentrum, kan du ta Bybanen til campus. Bybanen stopper like ved høgskolen, og stoppene Kronstad og Brann stadion kan benyttes. Skal du fra sentrum til campus, er reisetiden med Bybanen ca 10 minutter. Reisetiden med Bybanen fra flyplassen til Kronstad, er ca 35 minutter.

Påmeldingen er bindende og hver enkelt vil bli fakturert hvis det påløper ekstrakostnader for arrangør om deltager ikke møter opp som avtalt.