Studentengasjement: ansvar, roller og strukturer

Se opptak fra nettsamlingen

Om samlingen

«Studentengasjement» er ikke et tydelig begrep og kan forstås på ulike måter, men mange vil bruke det til å beskrive verv studentene har, enten frivillig eller honorert, knyttet til studiestedet sitt. I Norge bruker vi i tillegg «studentfrivillighet» for å beskrive studentengasjement i foreningslivet.

Studentengasjement og særlig studentfrivilligheten blir trukket fram som positive for studentenes trivsel i studietiden, der SHoT kan vise oss at studenter som rapporterer høy grad av trivsel på studieprogrammene også rapporterer høyere grad av deltakelse i frivillig studentaktivitet.

Studentengasjement er derfor en viktig del av arbeidet for å få studenter til å lykkes, men hvordan det organiseres og driftes varierer i stor grad. Hvem skal ha ansvaret for de ulike behovene studentene har for å drifte engasjementet? Hvordan avdekker man hvilke behov studentene har? Hvilke ressurser skal studentene selv stille opp med og hva kan forventes av institusjonene? Hvordan kan institusjonene bidra til studentenes kompetanseoverføring ved utskiftninger? Dette er spørsmål vi fikk drøftet under paneldiskusjonen og presentasjonene på denne nettsamlingen.

Programmet ble ledet av våre kjære gjengangere, Øystein Strømsnes og Svein Valle fra Studentinord og podcasten Valle & Strømsnes. Programmet besto av de inviterte studentforeningene, som ga oss et innblikk i hvordan de er organisert, før vi gikk i dybden på temaet under paneldiskusjonen.

I panelet hadde vi i tillegg til studentene fra de ulike foreningene, med oss ansatte i ulike roller knyttet opp mot studentengasjement. Panelet ble ledet at Tine Blomfeldt fra Studentsamskipnaden Sammen.

Panelet:

Tine Øverseth Blomfeldt

Rådgiver Psykisk helse, Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Tine har jobbet med studentorganisasjoner i samskipnaden i 9 år. Ved siden av arbeid med fadderuken og alkoholkultur i frivilligheten har hun holdt kurs og workshops i blant annet frivillighetsledelse, effektive møter og den vanskelige samtalen. Tine har erfaring fra studenthuset Kvarteret, studentteateret Immaturus og studentdemokratiet ved Universitetet i Bergen og Norsk studentorganisasjon.

Beate Thandiwe Dessingthon

Studentlivkoordinator OsloMet

Beate jobber for et bedre studentliv ved OsloMet fordi studenter som har det bra gjør det bedre. Hun er utdannet dramapedagog og prosjektleder. Beate har et stort engasjement for studentfrivilligheten og studenters psykososiale helse. Som studentlivkoordinator ønsker hun seg flere kolleger i landet og mener det er en styrke at utdanningsinstitusjonene nå har fått et økt fokus på å ivareta hele studenten som følge av pandemien.

Linjeforeningen Login, NTNU:

André Gärtner – Dataingeniør/Leder for Login linjeforening

André er 24 år og opprinnelig fra Bærum. Han jobber idag med å fremme Login sine formål om å engasjere studenter både i studiehverdagen og på fritiden til å ta del i det som er av bedriftspresentasjoner og sosiale arrangementer som Login arrangerer.

Linjeforeningen Online, NTNU:

Anders Robstad (styremedlem for bedriftskomiteen)

Anders går 2. året i bachelor i informatikk ved NTNU og har vært et aktivt medlem av linjeforeningen siden første året. Han har vært medlem av velkomstkomiteen, og bedriftskomiteen før han nå har blitt med i hovedstyret. Gjennom vervet i bedriftskomiteen jobber han for at studentene skal ha en mulighet til å bli introdusert til bedrifter, og mulige arbeidsgivere i mens de studerer.

Milla Weium (Økonomiansvarlig)

Milla tar en bachelorgrad i Informatikk ved NTNU og har vært et aktiv medlem av linjeforeningen Online i to år. Hun har vært medlem av arrangementskomiteen, økonomiansvarlig for arrangementskomiteen og er nå økonomiansvarlig for hele linjeforeningen og sitter i hovedstyret. Hun sjonglerer forfallsdatoer og studier, men trives utrolig godt i en engasjerende og inkluderende linjeforening.

Linjeforeningen TIHLDE, NTNU:

Oskar Nygren (Leder)

Oskar går andre året på Digital forretningsutvikling og ble ved forrige generalforsamling valgt som leder av TIHLDE. Han har tidligere vært medlem i Næringsliv og kurs, der han har hatt mye kontakt med eksterne parter i næringslivet. I tillegg spiller han på linjeforeningens fotballag.

Isabel Hoang (Nestleder)

Isabel studerer førsteåret Digital infrastruktur og cybersikkerhet, og ble nylig valgt som nestleder for linjeforeningen. Hun har engasjert seg tidlig i verv og er for tiden også aktiv i arrangementskomiteen og fadderkomiteen.

Studentforeningen Abakus, NTNU:

Magnus Sagmo (Medlem i Hovedstyret)

Magnus er gruppeleder for Sosial-komiteene i Abakus. Han studerer datateknologi, og går i 1. klasse. Hans eneste erfaring med studentfrivilligheten i Trondheim er gjennom først komitéarbeid, og så hovedstyret i linjeforeningen. Motivasjonen for hans engasjement i studentfrivilligheten er å skape et så godt supplement som mulig til det NTNU tilbyr, slik at studentene skal trives og få mest mulig ut av studietiden.

Ingrid Sørensen (Nestleder i Hovedstyret)

Ingrid er nestleder i linjeforeningen Abakus. Hun studerer datateknologi, og går i 2. klasse. Det første året hennes var hun med i linjeforeningsmagasinet readme, og hun har vært med på å utarbeide Abakus sine etiske retningslinjer. Ellers har hun vært med på UKA-19. Ingrid synes at engasjementet studenter viser i Trondheim er noe helt unikt, og ønsker å være med på å skape et så godt som mulig tilbud til studentene.

IDI (Institutt for datateknologi og informatikk)- NTNU

Kristin Susanne Karlsen (Rådgiver i Studieadministrasjonen) og William Andersson (Studentkontakt)

9 IT-studenter (kalt studentkontakter), ansatt i 30 % stilling, bistår Institutt for datateknologi og informatikk i arbeidet rettet mot studentene på studieprogrammene innen IT. Jobben studentkontaktene utfører er uvurderlig. De er selv en del av studiemiljøet og vet til enhver tid hva som rører seg der. Ingen er bedre kvalifisert til å gjennomføre sosiale og faglige tiltak for disse studenter. Kristin vil gi innsyn i organiseringen av dette arbeidet. Studentkontakt William Andersson vil fortelle om studentkontaktenes jobbhverdag og samspillet med øvrige studenter og linjeforeninger.

SiT – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålseund og Trondheim

Eirik Sande (Rådgiver i SiT)

Eirik jobber som rådgiver i Sit og har ansvaret for oppfølging av studentfrivilligheten i Trondheim. Som nyutdannet har han med seg fersk erfaring fra studentlivet generelt og studentfrivilligheten i Trondheim spesielt. Eirik har erfaring fra UKA og Studentersamfundet i Trondhjem, blant annet som leder for Samfundet, og har vært aktiv i frivilligheten siden 2015. Denne erfaringen bruker han til å tilrettelegge kurs og coaching for studentforeningene og for å forbedre Sits oppfølging av studentfrivilligheten.

 

Du vil finne presentasjonene til de ulike foreningene i denne listen:

Abakus, klikk her for hjemmeside.
THILDE,klikk her for hjemmeside
Online, klikk her for hjemmeside.
Login, klikk her for hjemmeside.
IDI og Studentkontaktene