Kommende hendelser

Populære sider

Undervisningen

At god undervisning er viktig for studentenes suksess vil de fleste være enige om, selv om faglig suksess i seg selv slett ikke er en garanti mot frafall. Mange universitetspedagoger og sentre for fremragende utdanning arbeider for å sikre en best mulig kvalitet på undervisningen. De har egne arenaer for sitt arbeid. Dette nettverket ønsker å fokusere på tiltak /virkemidler som sikrer gode rammebetingelser for den gode undervisningen. Målet er at gode undervisere skal ha det beste utgangspunktet for å lykkes med sitt arbeid.
Klikk her for en oversikt over våre tekster om temaet «Undervisning»
Stikkord:
– Varierende behov
– Aktiv læring
– Koordinering
– Antall studenter
– Gode rammebetingelser
– Studentlærere
– Tekniske hjelpemidler
trinnene