Kommende hendelser

Populære sider

Usynlig studentkompetanse

Nettseminar 12.05.2022 klokken 12.15-14.00

Høyere utdanning krever mye av studenten og studentrollen – ikke kun i forelesningssalen, men også i alt det som skjer før og etter forelesningen. Mye av dette kan være taus kunnskap, en usynlig studentkompetanse som er studentens bevisste og ubevisste navigeringskompetanse for å sette seg inn i rollen som student og lykkes med sine studier.

Men er mangfoldet av studentene forberedt på dagens høyere utdanning? Ikke bare de studentene som kommer rett ut av videregående skole, men også de studentene som returnerer til høyere utdanning som voksne.

Få andre problemstillinger utfordrer trepartssamarbeidet mer enn usynlig studentkompetanse. I hvor stor grad er det lærestedets ansvar å forberede studenten på studier og hvordan kommuniserer høyere utdanning sine forventninger til studentene? Hva er samskipnadens rolle i dette? Har videregående skoler en rolle? Og hva med studentene; er det studentenes ansvar som voksne akademiske medborgere til å finne ut av dette selv?

Bli med på nettseminar torsdag 12.05, hvor vi skal diskutere disse problemstillingene samt rollefordelingen og oppgaver som sikrer studenters suksess i høyere utdanning.

Meld deg på her!

Keynote:  

Rilana Preger og Elke Tijhuis – prosjektledere for «100 day program», Saxion University, Nederland

 

Deltagere paneldebatt:

Ilan Villanger, Seniorrådgiver – MN-fakultetet UiO

Line Vråberg, Rådgiver – Norges arktiske samskipnad

Ivar Bleiklie, Professor – Universitetet i Bergen

Tuva Todnem Lund – leder NSO