Kommende hendelser

Populære sider

W14 – Ensomhet

PRESENTASJON

Tid: 11:15
Rom: P46, PA318

Kristine Berg og Caroline Granum Andersen
Studenter fra Nord universitet
Oppsummering
På denne workshopen skal vi ta for oss et stort og viktig tema, nemlig ensomhet. Vi skal gå gjennom hva ensomhet er, og hvem som er ensomme, samt hvor utbrett dette er i Norge. Siden seminaret handler om inkluderte studenter lykkes bedre, skal vi også gå nærmere inn på hvor mange studenter som faktisk er ensomme. Vi vil gå gjennom litt statistikk om dette, og ha en dialog med deltakerne om hvorfor det er slik og hvordan man kan endre dette. Spørsmål som vil bli tatt opp i workshopen er blant annet «Hvem er ensomme, og hvordan forebygge det?» og «Hva kan vi gjøre for at studenter ikke føler seg ensomme?».
Vi vil ha noen oppgaver som innebærer ensomhet, der vi blant annet skal ha noen spørsmålsrunder og meningsmålinger. Vi vil at alle i salen skal få si noe de mener om ensomhet, og vil åpne for diskusjon i salen. Ut av denne workshopen vil vi spre mer oppmerksomhet rundt ensomhet, og reflektere over og diskutere hva vi alle kan gjøre annerledes for å forebygge tema. Til slutt vil vi fortelle litt om hva vi gjør på universitetet for å forebygge ensomhet, og hvorfor vi tror dette hjelper. Her kan vi spre ideer til andre, som en kan ta med seg ut i egen praksis.