Campusmottak og førstesemester – et inspirasjonsseminar for å fremme studentdeltakelse blant nye studenter

Hvordan organiserer vi et campusmottak som fremmer studentdeltakelse blant nye studenter? Er hele organisasjonen på dekk når det er studiestart? Hvordan kan vi koble studentene på deres tid som student?

Torsdag 03.02.2022 inviterte Kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning til nettseminar hvor spørsmålene ovenfor var utgangspunktet for seminaret. 

Nettseminaret var delt i to deler: På del 1 fikk du treffe foredragsholdere fra forskjellige roller i høyere utdanning som viste til hvordan de jobber med eller opplever det å få studentene til å koble seg på studietiden – på godt og ondt. Vi gikk i dybden på det å fremme studentdeltakelse blant nye studenter.

Om foredragene:

Gro Hodne Gundersen, prosjektleder UiA: Fadderordningen i et førstesemesterfokus
Det er pågående førstesemesterfokus med utrulling av mentorordninger og andre førstesemestertiltak. Hvordan skal vi ivareta fadderordningen på en god måte i dette fokuset? Hvordan kan vi tilrettelegge for at man både har gode mentor/førstesemester ordninger og gode fadderordninger fremover. Kan vi blande disse ordningene? Hva med de faglige og det fagsosiale innholdet? Kan vi sette fadderordningen i dette systemet og forvente større faglighet i fadderuken, eller ødelegger vi fadderordningen ved å gjøre dette? Hvor mye kan vi «røre» fadderordningen, som er den «sosiale sålen» i studiestarten?

Vibeke Høydahl, studentrådgiver Norges arktiske studentsamskipnad: Samarbeid gir resultater
Trepartssamarbeidet skal sikre en god koordinering av sosiale aktiviteter, mottaket og praktiske aspekter av oppstart på nytt lærested. Hva trengs for at den gode koordineringen skal kunne finne sted, og hvordan kan man forbedre samarbeidet etter hvert år? Hvilke organisatoriske tiltak er på plass, eller må på plass, for å styrke dette samarbeidet enda mer? Hvordan gir dette samarbeidet resultater som alle i trepartssamarbeidet ønsker?

Tuva Lund, leder Norsk studentorganisasjon: Alle er med?
De mange gode aktivitetene og intensjonene som fremmes av lærestedene og samskipnadene kan føre til en spennende og engasjerende tid i forbindelse med campusmottak og førstesemester, men hva med dem som ikke klarer å koble seg på denne tiden? Hva skjer med studentene som vil være med, men faller utenfor aktivitetene i forbindelse med campusmottak og førstesemester? Eller er denne perioden alltid en uforbeholdent suksess for alle? Hva trenger studentene for at lærestedene skal være gode fagsosiale møteplasser, faglige arenaer og sosiale treffpunkter utover de første ukene ifm. oppstart, og hva trenger disse studentene for at de skal lettere kunne koble seg på?

del 2 var det en praktisk workshop hvor vi fikk presentert en aktuell case om campusmottak og førstesemester. Deltagerne ble så delt inn i grupper som jobbet fram forskjellige løsninger på casen, du finner gruppenes løsninger her. 

 

Casen som gruppene fikk utdelt: 

Det er viktig at studentene får koblet seg på både sosialt og faglig i starten av sin studietid. Det fiktive universitetet «Kompetanse universitet» er nasjonalt kjent for sin godt organiserte og tradisjonsrike fadderperiode. Noen studenter har imidlertid ytret bekymring rundt fokus på alkohol og fest. Samtidig har flere faglige ansatte argumentert sterkt for at det skal være mer fag før fest; de ønsker å komme i gang med faglig aktivitet og de har ikke tid eller ressurser til å planlegge fagsosiale aktiviteter.

Dere skal lage et opplegg for den første perioden på studiested, slik at alle studentene har anledning til å koble seg på. Hvordan går dere frem og hvem inkluderer dere i dette planleggings – og/eller gjennomføringsarbeidet? Hvilke grep tar dere for å sikre best mulig oppstartsperiode?