Kommende hendelser

Populære sider

Hvordan gjennomføre mottak av nye studenter i koronatider?

Nettsamlingen fant sted torsdag 14. mai kl 12 – 14

 
Klikk her for å se på video, chat, presentasjoner og Padlet-veggen.
Smittesituasjonen medfører til at vi må tenke alternativt rundt hvordan vi tar imot studentene i august. Siden vi ikke vet akkurat hva situasjonen vil bli må det også legges alternative planer for ulike Scenario. Noen snakker om heldigitale løsninger der studentene ikke møter fysisk på campus, andre om at de ikke vil ta opp studenter dersom de ikke kan møte på campus. På nettsamlingen fikk med oss to innledere og to programledere til å lose oss gjennom den første delen av samnlingen.
Seniorrådgiver Bente Ringlund Bunæs i UHR-sekretariatet fortalte om innspill som UHR har gitt til KD, om aktuelle scenarioer for de problemstillingene institusjonene kan stå overfor ved studiestart og om mulige behov for felles retningslinjer ved de ulike scenarioene. Hun fortalte også om ulike problemstillinger som kom opp i diskusjonen mellom lærestedene der det var store ulikheter i tankesett.
Seniorrådgiver Tonje Dahlbak leder teamet som blant annet har ansvaret for velkomstseremoni og fadderordning ved OsloMet. Hun tok opp tre hovedutfordringer:
– Hvordan inkludere studenter i faglig-sosiale miljøer dersom digital studiestart.
– Hvordan motivere faddere til å bli med i fadderordningen i en så usikker tid som nå.
– Hvordan sørge for god og målrettet informasjon så tidlig som mulig, uten mulighet for å kontakte førsteprioritetssøkere før etter de har takket ja. Særlig mtp. koronasituasjonen også.
Nettsamlingen ble ledet programledere og radarparet Valle og Strømsnes. De arbeider til dagen som studentvert og studentprest ved Nord Universitet og Studentinord i Bodø. Sammen har de laget podcasten Valle og Strømsnes.
Iben Kardel var produksjonsansvarlig for nettsamlingen. Hun er ressursperson for Høgskolen i Innlandet i nettverket. Til dagen er Iben Kardel avdelingsdirektør ved Utdanningsavdelingen, Seksjon for studenttjenester ved Høgskolen i Innlandet.
Gruppediskusjoner: Det ble lagt opp til rikelig tid til gruppediskusjoner bestående av 8-11 deltakere. Gruppediskusjonen ble ledet av en deltaker fra hver gruppe.
Høy påmeldingen: 359 ønsket å delta på nettsamlingen, og vi tok imot 300 da Zoom har en kapasitet på 300 for gruppediskusjoner.

Plassene ble fordelt slik:

  • De som var påmeldt før kl. 15.30 onsdag 13. mai og ansatt i en av organisasjonene som finansierer nettverket,
  • Noen ledige plasser ble fordelt etter onsdag 13. mai kl. 15 til andre etter når de meldte seg på.

Spørsmål om nettsamlingen og påmelding kan rettes til  nfye@uib.no


Digital fadderopplæring
sikresiden.no har et gratis tilbud til fadderne de gjerne vil ha vår hjelp til å få gjort kjent.
sikresiden.no er et sikkerhetssamarbeid mellom universitetene og høgskolene i Norge. De lanserer i år mobilspillet «Trygg Fadder» – en digital fadderopplæring. Spillet er utviklet i samarbeid med læresteder og studentsamskipnader. En pilot av spillet ble prøvd ut på 6 læresteder i fjorårets fadderuke, og tilbakemeldingene fra studentene var strålende: 100 % mente det var en gøy måte å lære nyttige ting på. Eksempler på moduler i spillet er «Ansvarlig på fest», «Førstehjelp», «Usynlige sykdommer» og «Trygg fadderuke». I år er spillet gratis for alle faddere tilknyttet sikresiden.no sine deltakere (universitetene og høgskolene), og flere har allerede meldt seg på.  Påmelding til fadderopplæring her


Se  mer om forrige nettsamling og lytt til opptak
REKRUTTERE STUDENTER TIL MENTORORDNINGER ELLER TIL ANDRE OPPGAVER I STUDENTMOTTAKET
Flere møter!
Legg også merke til at det planlegges flere slike møter utover våren og forsommeren
Foreløpig datoer er:  28. mai og 11. juni
Tentative tema videre er:

  • Informasjon av nye studenter i forkant av mottak (hva, hvordan, når )
  • Mer om hva vi gjør med mottaket i koronatider (i juni når vi vet mer)

Mer presentasjon av innledere og programledere:
Bente Ringlund Bunæs er seniorrådgiver i UHR-sekretariatet, og er sekretær for UHR-Utdanning. Nå i koronakrisen har hun hatt mange ekstraordinære møter for å samordne sektoren. Bunæs har jobbet i sektoren i 25 år, i UHR siden 2015, før det var hun daglig leder for Samordna opptak, og før det igjen jobbet hun på Universitetet i Oslo (3 år på fakultet og 10 år i den sentrale studieadministrasjonen).
Tonje Dahlbak er seniorrådgiver ved OsloMet der hun jobber med kommunikasjon med studenter og leder teamet som blant annet har ansvaret for velkomstseremoni og fadderordning.
Øystein Strømsnes er studentvert ved Nord universitet i Bodø og jobber med mottak og tilrettelegging for nye studenter. Jobber for at flest mulig studenter skal ha en best mulig studietid. Dette gjør han gjennom tett samarbeid med universitetet, studentorganisasjonen, Studentinord og studentersamfunnet. Han låner også ut gratis fritidsutsyr til alle studentene.
Svein Valle er studentprest ved Nord universitet og er tilknyttet rådgivningstjenesten i Studentinord ved Nord universitet i Bodø. Svein Valle er i tillegg svært opptatt av mottak av nye studenter og ivaretakelse av studenter generelt.
Sammen har Øystein og Svein laget podcasten Valle og Strømsnes setter studenten først og fremst, som har som mål og nå ut til alle studenter og ta opp gode og relevante tema med nye gjester til hver episode.
Les mer om podcasten her: https://www.studentinord.no/podcast-valle-og-stromsnes