Idéverksted – Skap et inkluderende og engasjerende studentmiljø

Hvordan skaper vi et inkluderende og engasjerende studentmiljø? Hvilke aktiviteter skal vi tilby våre studenter og tilrettelegge for studenters egenaktivitet? Når i deres studiekalender treffer de ulike aktivitetene best?

Formålet med dette arbeidsseminaret er å bygge en idébank for sosiale og faglige aktiviteter som skaper tilhørighet gjennom inkludering og engasjement i studentmiljøet. Idébanken skal inneholde varierte aktiviteter og initiativer som skal inspirere for konkrete tiltak for utdanningsinstitusjoner og samskipnader. Gjennom en idémyldring av eksisterende tilbud og tilrettelegging, og utvikling av nye aktiviteter skal idebanken bestå av en stor variasjon av aktiviteter som kan tilpasses studentmiljøenes behov. Idébankens mange aktiviteter skal også presenteres i form av et årshjul hvor variasjonen av aktiviteter skal tilpasses studentreisens mange faser.

Våre medlemmer fra utdanningsinstitusjoner, både faglige og administrative ansatte, samskipnader og studentorganisasjoner ønskes velkommen til et kreativt arbeidsseminar. Sammen skal vi skape en Idébank med aktiviteter som skaper inkluderende og engasjerende studentmiljø.

Påmelding og mer informasjon kommer.