Levende campus

Fysisk arbeidsseminar i Bergen –  november 2021 

Målgruppen for dette seminaret er alle som jobber med aktiviteter og tiltak for å skape levende campus studentene vil oppholde seg på.

Arbeidsseminar er en arena for kompetansedeling og nettverksbygging mellom likestilte deltagere. Det ble en blanding av korte innlegg, arbeid i grupper på 5-6 personer og diskusjoner i plenum.

Målet med seminaret er gode diskusjoner, nettverksbygging og at flest mulig ville få konkrete idéer og planer for det videre arbeidet med levende campus i egen organisasjon. Vi ønsket å dele alle typer erfaringer, få idéer og avklaringer, og ikke minst bli kjent med dyktige kolleger vi kan kontakte i etterkant.

Forkurs – Introduksjon til Stigemodellen: Før selve seminaret starter tilbød vi en innføring i Stigemodellen. Dette er et kurs som viser en måte å strukturere de faktorene som påvirker studentenes resultater i høyere utdanning og gir et godt grunnlag for resten av seminaret.

Hvordan skaper vi en levende campus hvor studentene ønsker å oppholde seg?

De som meldte seg på, meldte inn følgende problemstillinger:

  • Hvordan få studentene tilbake på campus etter pandemien?
  • Hvordan sikrer vi at studentene selv tar aktivt del?
  • Hvordan bruker og former vi arealene som disponeres?

Vi hadde gleden av å få se flere innslag fra påmeldte på seminaret:

Padlets fra gruppeoppgavene