Kommende hendelser

Populære sider

Nettkurs: Mottak av nye studenter

Tilrettelegging ved:  Harald Åge Sæthre

Gå direkte til nettkurset

I studier av frafall og gjennomføring (Tinto1993, Pascarella & Terenzini 2005, og Astin, 1993) vises det at oppstartprosessen er avgjørende for i hvor stor grad studentene blir værende og gjennomfører sine studier. Ifølge Tinto er de tre første ukene de viktigste medtanke på å hindre frafall. Utfordringen gjelder ikke bare i forhold til studenter som slutter i løpet av den avgjørende første fasen. De studentene som fortsetter sine studier, legger grunnlaget for mye av sin suksess gjennom det de erfarer og lærer i disse første månedene.

Prosjektet Kompetansedeling for studenterssuksess i høyere utdanning laget derfor nettkurset «Mottak av nye studenter» basert på tidligere kurs arrangert med fysisk oppmøte i mars 2018. Les mer om det kurset her. Vi vil spesielt anbefale å lese teksten Hva ønsker vi å oppnå med mottaket?

Se video som introduserer nettkurset

Gå direkte til nettkurset

Kurset ble gjennomført i perioden januar – mars 2019, men ressursene ligger fortsatt tilgjengelig. Det er bare å ta kontakt med prosjektet på epost om dere har spørsmål eller kommentarer. Benytt eposten nfye@uib.no

Nettkurset ble tilrettelagt ved at ulike utfordringer og eksempler ble presentert i egne opptak på nett med slides og «talking head»nede i hjørnet. Det er også  vist til andre relevante tekster, presentasjoner og litteratur.
I tillegg måtte deltageren løse oppgaver underveis knyttet til de utfordringene man har i tilrettelegging av egne studier. Tre torsdager klokken 12 møttes kursleder og deltager i et et virtuelt møterom på nettet og drøftet ulike spørsmål som har dukket opp underveis. Avslutningsvis ble det en mulighet til å delta på et seminar med fysisk oppmøte.

Kurset skulle først og fremst være et tilbud til de som ikke var kommet skikkelig i gang med å tilrettelegge for at studentene skal lykkes med studiene sine, eller ikke har fått effekter av de tiltakene de har iverksatt. Men det kan også andre kan dra nytte av kurset. På kurset gis det en systematisk gjennomgang av ulike utfordringer. Det blir også gitt eksempler på ulike tiltak som har møtt utfordringene og gitt resultater,men ikke minst skulle kurset gi deltakerne en mulighet til å utvikle egne tiltak.

Påmelding og kostnad
En del påminninger og informasjon ble sendt på epost. Drøftingene på nett var også avhengig av at vi hadde epostadresser. Derfor trengte vi påmelding til kurset. Det positive er imidlertid at det var helt gratis og delta på onlinekurset og det var ingen begrensninger i antall deltagere. Nettsidene, presentasjoner og tekster er fritt tilgjengelig for dere som «bare» vil sjekke innom.

Oppfordring til å delta i team
Vi la opp til at flest mulig skulle delta i team for å få et best mulig utbytte av kurset. Et typisk team kunne da være en utdanningsleder, en administrativt ansatt som til dagen samarbeider med utdanningslederen og en tillitsvalgt student som er knyttet til den samme utdanningen. For noen vil det også være aktuelt å ha med en ansatt i den aktuelle samskipnaden.  Oppgavene på kurset  egnet seg best til drøfting i slike team med tanke på å utvikle relevante tiltak lokalt.

Se video som introduserer nettkurset

Gå  til nettkurset