Kommende hendelser

Populære sider

Trepartssamarbeid 

Nettseminar 3. november kl.12.15-13.45

– et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen, samskipnaden og studentorganisasjonen

Samarbeid mellom lærested, samskipnad og studentorganisasjoner er avgjørende for å få et godt læringsmiljø. Det ligger også i mandatene våre at vi skal samarbeide, slik at det er heller ikke aktuelt å velge samarbeid bort. Dette samarbeidet kan brukes til både komplekse saker som utdanningskvalitet og til daglig drift hvor vi ønsker at alle de tre aktørene skal være koblet på i alle ledd.  

På dette nettseminaret tok vi sikte på å finne flere perspektiver på hvordan samarbeidet kan organiseres for å fungere best mulig, samt avdekke de største utfordringene vi har når det gjelder samarbeid.  

Med utgangspunkt i egne erfaringer og eksempler, samt andre eksempler fra sektoren, ba vi foredragsholderne å se nærere på hva egentlig dette samarbeidet består av, hvordan det er organisert og på hvilket nivå det er forankret. Og viktigst av alt, hvordan oppleves samarbeidet fra de forskjellige aktørene lærested, samskipnad og studenter sine ståsteder? 

Program

kl. 12.15:  Introduksjon til nettseminarets tema

ved Ellen Marie Sæthre-McGuirk, sekretariatsleder KNSS

kl. 12.20: «Førstesemesterutvalgene ved NORD – et resultat av trepartssamarbeid»

ved Øystein Strømsnes, leder for studenttjenester ved Studentinord. Presentasjon Studentinord

kl. 12.30: Innlegg og panelsamtale om trepartssamarbeid fra tre forskjellige perspektiver

ved samskipnad, utdanningsinstitusjon og studentorganisasjon:

  • Hans Erik Stormoen, leder samskipnadsrådet og administrerende direktør samskipnaden i Sørøst-Norge
  • Simen Oftedahl, nestleder norsk studentorganisasjon (NSO)
  • Jenny Bremer, avdelingssjef for studenttjenester NTNU og leder styringsgruppe KNSS. Presentasjon NTNU

kl. 13.45: Seminaret er slutt