Kommende hendelser

Populære sider

Videreføring av Nettverket

På denne siden kan du lese om videreføringen av Nettverket, inn i ny driftsperiode fra 2022. Vi henviser til vårt Grunnlagsdokument, som setter rammene for videreføringen.

Nytt sekretariat

Nettverket består av medeiende utdanningsinstitusjoner og samskipnader i Norge. Alle våre medeiere kan påta seg rollen som sekretariat, der sekretariatet rullerer i intervaller på 2+2 år. Neste virkeperiode starter 2022 og Nord Universitet ble i mai 2021  vedtatt som ny vertsorganisasjon av Styringsgruppen. For perioden 2020-2021 har skeretariatet ligget hos Universitetet i Bergen.

Videreføring av medeierskap

Våren 2021 ble våre eksisterende medeiere invitert inn til neste driftsperiode. Å være medeier innebærer å delfinansiere Nettverket og bidra med en ressursperson inn i vår Ressursgruppe. Du kan lese mer om ressurspersonens rolle i Grunnlagsdokumentet.

Invitasjoner til medeierskap

Nettverket er åpent for alle som ønsker å benytte seg av våre tilbud og medlemskap for enkeltpersoner er kostnadsfritt. Siden Nettverkets opprettelse har vi sett jevn deltakelse fra mange av de norske institusjonene, også fra de som ikke er medeiere per 2021. For neste virkeperiode har Nettverket sommeren 2021 sendt ut invitasjoner til:

 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Det teologiske Menighetsfakultet
 • Dronning Mauds Minne Høgskole
 • Fagskolen Kristiania
 • Forsvarets høgskole
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høyskolen Kristiania
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • NLA Høgskolen
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Politihøgskolen
 • Samisk høgskole
 • Samisk høgskole (samskipnad)
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Studentsamskipnaden SiO
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • VID vitenskapelige høgskole