Kommende hendelser

Populære sider

Få organisasjonen med – kulturbygging og kompetanseheving

Arbeidsseminar 21.–22. juni på Quality Hotel Olavsgaard


I dette arbeidsseminaret skal vi jobbe videre med problemstillinger rundt studenters suksess i høyere utdanning. Denne gangen retter vi fokuset mot et mer overordnet nivå, og diskutere intern kulturbygging og kompetanseheving, samt lederes rolle i dette arbeidet.  I tillegg vil vi se på hvordan man kan utnytte prosjektet i  arbeidet for å heve kompetansen i alle ansattegrupper og blant studenttillitsvalgte.
Målgruppen for dette seminaret er alle som arbeider med frafallsproblematikk for ulike studentgrupper, både de som har det som sitt daglige arbeid og de som har det overordnede ansvaret. Dette inkluderer også faglige og administrative ledere, ledere ved studentsamskipnadene, vitenskapelig ansatte med koordinerende roller og studenttillitsvalgte.
Vi anbefaler deltagerne å delta i team for å sikre et best mulig utbytte når man kommer hjem og skal iverksette tiltak. Les mer om team her.
Forkurs – Introduksjon til Stigemodellen ved Harald Åge Sæthre.
Før selve seminaret starter tilbyr vi en innføring i Stigemodellen for de av deltagerne som ikke har hørt om den. Den viser en måte å strukturere de faktorene som påvirker studentenes resultater i høyere utdanning og gir et godt grunnlag for resten av seminaret. Se mer om stigemodellen her.
Sæthre, H.Å. (2014). Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes. Bergen:@haas1-forlag
PROGRAMMET
Tentativt innhold, vi arbeider fortsatt med noen innlegg som blir lagt ut straks de er klar.

DEL 1: HVORDAN KAN VI VITE OM STUDENTENE LYKKES?
Denne delen av seminaret skal gi deltagerne innsikt i hvilke indikatorer (kvantitative og kvalitative) som kan gi oss informasjon om studentene lykkes i høyere utdanning, og også et innblikk i hvilke studenter som faller fra når.
Innlegg 1:
Arve Aleksandersen (Universitetet i Oslo): Hvordan kan vi vite om studentene lykkes?
En introduksjon til noen sentrale statistikker og system/metoder for å å gjøre gode analyser.
DEL 2: HVORDAN FÅ MED OSS ORGANISASJONEN – KULTUR
I denne delen fokuserer vi på den interne kulturen i institusjonene . Trenger man å endre kulturen for å få en endring for studentene? Hva er det som skal til for at man har en kultur for å jobbe systematisk med studentens suksess?
Innlegg 2:
Annfrid Sivertsen « Hvorfor sees endringer på som utfordrende? ».
Annfrid er prodekan for utdanning ved Norges arktiske universitet (UiT) – NT- fakultetet. Hun vil fortelle om hvilke kulturelle utfordringer hun ser på eget fakultet og tanker om faktorer som er viktige for å få ansatte med på endring.
Innlegg 3:
Silje Grønner Stang og Eirik Kvam Goksøyr
«Utfordringer ved gjennomføring på master. Om å bygge en ny kultur blant studenter og fagmiljø»
Silje og Eirik er studieadministrativt ansatte ved Universitetet i Bergen; de utdyper:
«Innledningsvis vil vi gjerne snakke litt om det vi fra et studieadministrativt perspektiv opplever som mer overordnede utfordringer i arbeidet med økt gjennomføring/redusert frafall, og hvilke utfordringer vi ser når det gjelder å få tiltak forankret i fagmiljøene og blant studentene. Deretter vil vi gjerne fortelle litt mer konkret om hvordan vi planlegger å jobbe med å bygge en ny og forbedret kultur for gjennomføring på masterprogrammene våre, som en «case».»
Innlegg 4:
Harald Åge Sæthre (Universitetet i Bergen): Om kulturen i høyere utdanning
Alle fagområder har sin egen «skjulte læreplan» som ikke står skrevet noe sted, men som utrykkes gjennom de ansattes atferd og holdninger til studenter, undervisning og frafall. Slike holdninger kan gjøre det vanskelig å oppnå endringer.  I dette innlegget vil Sæthre synliggjøre en del holdninger som eksisterer og som det kan være gode grunner til å gjøre seg kjent med blant egne ansatte. Sæthre vil også vise noen av argumentene som kan benyttes mot ulike negative holdninger.

Den skjulte læreplanen
Bak et bilde på det offisielle universitetet lever det et underforstått og taust system. For å “overleve” og ha suksess på et universitet kreves ikke bare talent og evner, men også at man tar inn over seg skjulte regler og normer som gjelder.

Margolis (2001)

DEL 3: HVORDAN FÅ MED OSS ORGANISASJONEN – KOMPETANSE
Hvilken kompetanse trenger vi i arbeidet med å få studentene til å lykkes og hvem/hvilken rolle i organisasjonen bør bygge slik kompetanse?
Innlegg 5:
Harald Åge Sæthre (Universitetet i Bergen): Tenke utenfor boksen – hvem gjør hva i akademia?
Kan vi løse de utfordringene vi har i høyere utdanning med den måten vi i dag definerer roller og kompetanse?  Sæthre mener ikke det og vil i dette innlegget argumentere for at det er nødvendig med en ny type kompetanse som får anledning til å se helheten i tilbudet, både i tid og rom.
Innlegg 6:
Harald Åge Sæthre (Universitetet i Bergen): Å bruke prosjektet til kompetansebygging
Vi ønsker å se på hvordan dette prosjektet Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning, i enda større grad kan bidra med tilbud i arbeidet med kulturbygging og kompetanseheving.
DEL 4: KICK OFF – HVORDAN KOMMER MAN I GANG?
Hvordan starter man opp arbeidet med å tilrettelegge for at studentene skal lykkes? Hvordan får man med seg sentrale ansatte til å gjøre nødvendige tiltak?
Basert på input og diskusjoner i seminaret så langt, hvordan kan deltagerne jobbe videre når de kommer «hjem», hvilke utfordringer ser man og hvordan kan de løses?

PRAKTISK INFORMASJON

Dato
21.-22. juni 2018
Sted
Quality Hotel Olavsgaard, ca. 25 min fra Oslo lufthavn. Se denne siden for mer informasjon om hvordan du kommer deg til hotellet.
Kostnader til hotellet
Alle deltakerne betaler utgiftene til hotellet selv ved avreise. Pris per dags dato er kr. 2440,- og inkluderer lunsj begge dager, overnatting, frokost og middag om kvelden 21. juni.
Deltakeravgift
– Gratis for ansatte/studenter ved eiende organisasjoner
– Kr. 2500,- for ansatte/studenter ved andre organisasjoner
De som skal betale deltakeravgift får tilsendt en betalingslenke i forkant av seminaret.
Påmelding
Fristen for påmelding er nå gått ut, men det kan være muligheter til å bli med.
Ta kontakt på e-post: nfye@uib.no så kan vi sjekke mulighetene.
Generell tidsplan for seminaret
Dag 1:
– Kl. 08.30-10.00: Innføring i stigemodellen (frivillig)
– Kl. 10.15-17.00: Seminar med innlagt lunsj og mindre pauser
– Kl. 19.00: Felles middag
Dag 2:
– Kl. 09.00-14.00: Seminar med innlagt lunsj og mindre pauser
Spørsmål?
Kontaktperson for seminaret er prosjektleder Harald Åge Sæthre
Hvordan arbeider vi på seminarene?
Mer om påmelding til seminar