Kommende hendelser

Populære sider

Temaområdene


Inndelingen i ulike tema følger «Stigemodellen» som er Sæthre sin variant av Tinto sin «Longitudinal model of institutional departure».  Begge modellene er beskrevet av Sæthre i  boken «Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes». Temaene følger i stor grad tidslinjen fra før studentene starter til de har fullført med suksess.
Inndeling:
Forkunnskaper – Erfaringer
Mottak og førstesemester
Fagtilbud, tilrettelegging og informasjon
Undervisningen
Infrastruktur og servicetilbud
Det helhetlige tilbudet
Studentenes egne drivkrefter
Eksterne drivkrefter
Evalueringer
Statistikk og analyse
 
Les mye mer om stigemodellen i:
Sæthre, H. Å. (2014) Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes. Bergen: @haas1 – forlag

Se en presentasjon fra kortkurset i mars 2019. Legg merke til at denne bare gir endel stikkord.