Hva gjør vi med studentpakken?

Se opptak av nettsamlingen her

I januar 2021 la Regjeringen fram en omfattende tiltakspakke for studenter, nå kjent som Studentpakken.

I denne blir det blant annet foreslått at:

  • Fagskolene, høyskolene og universitetene får 150 millioner kroner til å lønne studenter til å drive faglig oppfølging av andre studenter
  • Studentsamskipnadene får 50 millioner kroner til å lønne studenter for å få i gang sosiale lavterskeltilbud
  • Studentsamskipnadene får 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud og 8,5 millioner kroner til arbeidet med psykisk helse

 

«Ifølge NAV er det færre ledige jobber i sektorer som tradisjonelt sett mange studenter jobber i som betyr at arbeidsmarkedet for studenter for øyeblikket er vanskelig. Derfor foreslår regjeringen å bruke 200 millioner kroner for å skape nye studentjobber hos fagskolene, høyskolene, universitetene og studentsamskipnadene. Disse pengene skal gå til å lønne studenter for å drive faglig og sosial oppfølging av studenter.»

Institusjonene og samskipnadene fikk tildelt ulike satser, men målet var det samme: lønne studenter for å gi faglig og sosial oppfølging av studenter. Spørsmålet mange stilte seg denne våren er «hvordan skal vi gjøre dette?»

Vi inviterte til en åpen, lavterskel nettsamling, der de 180 påmeldte deltakere først fikk høre om hvordan Universitetet i Tromsø har organisert Studentpakken hos seg før vi videre fikk innsikt i hvordan Sammen (studentsamskipnaden på Vestlandet) har organisert og ansatt studentmedarbeidere som følge av Studentpakken.

I siste del av programmet var det lagt tilrette for åpne, valgfrie gruppediskusjoner der deltakere kunne lufte problemstillinger, dele ideer og tips, som du finner her.