Kommende hendelser

Populære sider

Informasjon av nye studenter i forkant av mottaket – hva, hvordan, når og ikke minst hvorfor?

Nettsamlingen fant sted 28. mai kl.12-14

 

Klikk her for å se på video, chat, presentasjoner og Padlet-veggen.
For at studenter skal lykkes med sine studier, vet vi at et godt mottak og første semester kan være avgjørende for mange. Men skal mottaket fungere på en god måte krever det et godt forarbeid og ikke minst god informasjon som har nådd frem til den kommende studenten. God informasjon er også viktig for å unngå at søkere starter et studium på feile premisser. Flere ting tyder på at informasjonen i denne fasen blir enda viktigere i 2020 med «koronatrusselen» enn noen gang.
På denne nettsamlingen tok vi opp hvorfor det er viktig med informasjon ca. 1. juni, og med bakgrunn i det også om hva det bør informeres om og hvordan informasjonen bør gjennomføres. Vi fikk 137 påmeldte til samlingen, med to innledere og to programledere som ledet oss gjennom den første delen av samlingen, før deltagerne fikk anledning til å drøfte utfordringene med kollegaer landet rundt i grupper.
Sekretariatsleder i nettverket, og seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen, Harald Åge Sæthre holdt innlegget  Hvorfor skal vi informere  søkerne nå i forkant?
Her snakket han blant annet om å skape trygghet, realitetsorientere søkerne, sikre deltagelse i mottaket og redusere antallet unødvendige henvendelser. Lesom 9 konkrete punkt her
Sæthre skrev i forkant av denne nettsamlingen følgende debattinnlegg i Khrono: Hvorfor skal vi informere søkerne nå?
Rådgiver Sunniva Vikan for studentrekruttering og formidling ved Fakultet for naturvitenskap på NTNU delte noen tanker og erfaringer rundt nye studenters behov for informasjon, og hvilke kanaler og kommunikasjonsformer de har tatt i bruk på NTNU for å gi potensielle studenter et ærlig innblikk i studielivet. Se presentasjonen her
Nettsamlingen ble ledet av programleder Øystein Strømsnes. Strømsnes arbeider til dagen som studentvert ved Nord Universitet og Studentinord i Bodø. Han er også kjent fra podcasten Valle og Strømsnes.
Morsal Saba var produksjonsansvarlig for samlingen, som til dagen er med å administrerer dette nettverket.
Gruppediskusjoner: Det ble lagt opp til rikelig tid til gruppediskusjoner bestående av 8-10 deltakere. Gruppediskusjonen ble ledet av en deltaker fra hver gruppe.
 
Se  mer om tidligere nettsamling
30. april – Rekruttere studenter til mentorordninger eller til andre oppgaver i studentmottaket
14. mai – Hvordan gjennomføre mottak av nye studenter i koronatider?
Flere møter!
Det siste møtet før sommeren planlegges 11. juni
Da vil vi igjen ta opp temaet

  • Mottak av studenter i koronatider
    På det tidspunktet vet vi mer om retningslinjene for august, og da planlegger vi å høre mer konkrete planer fra noen lærested.
    Og selvfølgelig legger vi igjen opp til muligheten for å diskutere med kolleger landet rundt.

Følgende dager vil vi ha nettsamling høsten 2020:

  • 3. september
  • 1. oktober
  •  5. november

Tema for samlingene er ikke bestemt fordi vi ønsker å ta opp dagsaktuelle utfordringer.
Konferanse 7. – 8. desember.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at årets konferanse vil foregå Digitalt
Hva dette innebærer vet vi ikke ennå i detalj, men  vi vil om kort tid etterspørre innlegg til konferansen.
Der vil du ha anledning til å presentere hvordan du /dere har løst utfordringene og kunne få innspill fra kolleger landet rundt på utfordringer dere fortsatt sliter med.
Vi regner med at mange av innleggene vil gå på Koronasituasjonen.